Nyhet

Betafasen av Opin.fi inleds hösten 2024

De första högskolorna har börjat ta i bruk Opin.fi-tjänsten, medan utvecklingen av tjänsten fortsätter. En betafas planeras till hösten för att dra lärdom av både högskolornas och de lärandes erfarenheter inför lanseringen.

Utvecklingen av tjänsten Opin.fi har kommit så långt att de första åtta högskolorna förbereder sig för att ta i bruk tjänsten. Högskolorna deltar stegvis i tjänsten i tre grupper, varav den första har inlett införandet i vår.

I och med införandet kan högskolorna föra över sitt eget utbildningsutbud till Opin.fi. När utbudet är tillräckligt omfattande, kan de faktiska användarna, dvs. de lärande, inkluderas. För närvarande kan de lärande hänvisas till tjänsten under oktober och november. Detta startar den så kallade betafasen av tjänsten.

Betafasen handlar om att lära av användarnas erfarenheter

Betaversion av Opin.fi är en utvecklingsversion av tjänsten: den är ännu inte färdig och innehåller inte alla funktionaliteter eller allt innehåll som den fullständiga tjänsten kommer att omfatta. I betafasen är Opin.fi ännu inte öppet tillgänglig för alla, varvid tillgången till tjänsten kommer att vara begränsad. Trots att tjänsten är ofullständig är användarnas erfarenheter, både högskolornas och de första lärandes, avgörande för dess utveckling.

Intressanta aspekter är förutom smidigheten i den faktiska användningen av tjänsten som till exempel vilken typ av utbud som intresserar de lärande och vad som får dem att komma till tjänsten. För högskolorna ger betafasen också erfarenhet av till exempel hur lyckat ibruktagandet var och hur det egna utbildningsutbudet i tjänsten fungerar.

– Syftet med hela betafasen är att lära oss inte bara av de lärandes erfarenheter utan också ur högskolans perspektiv. Baserat på vad vi har lärt oss kommer vi att vara bättre förberedda inte bara för nästa införande, utan också för lanseringen av tjänsten år 2025, säger projektchef Jonna Piiroinen.

Tjänsten kommer att fortsätta att utvecklas – även efter lanseringen

Samtidigt som betafasen pågår fortsätter Opin.fi att utvecklas: nästa version 3.0 av tjänsten är för närvarande under utveckling. När betafasen är avslutad och lärdomarna har dragits kommer en lanseringsversion att utvecklas.

– Opin.fi kommer att vara tillgänglig för alla lärande under år 2025. Detta är dock inte slutet på historien: arbetet kommer att fortsätta och tjänsten utvecklas vidare. Vi återkommer dock till mer detaljerade planer i ett senare skede, och för närvarande ligger fokus på betafasen och det arbete som pågår, konstaterar Piiroinen.

Ta en titt på tidslinjen:

Läs mer om ämnet:

De första högskolorna har börjat använda tjänsten Opin.fi
Även om Opin.fi fortfarande är under utveckling och det finns mycket arbete kvar att göra, förbereder vi oss samtidigt redan för lanseringen av tjänsten. Högskolorna kommer att lansera tjänsten i tre faser under åren 2024 och 2025.
Läs mer »