Uutinen

Opin.fi:n kehitystyö etenee vauhdilla – korkeakouluissa käyttöönotto alkaa ensi vuonna

Korkeakoulut ovat yhdessä Digivisio 2030 -hankkeen kanssa kehittäneet uutta oppimisen digipalvelua noin kahden vuoden ajan. Nyt kehitystyö on pitkällä. Korkeakoulut saavat palvelun käyttöönsä vaiheistetusti seuraavan kahden vuoden aikana. Vuonna 2025 Opin.fi aukeaa kaikille oppijoille tuoden palvelun opintosisällöt jokaisen saataville.

Opin.fi – helppokäyttöinen jatkuvaan oppimiseen innostava palvelu

Opin.fi:n kehitystyö lähti liikkeelle tarpeesta. Tällä hetkellä korkeakoulujen opintotarjonta on hajallaan useissa eri verkkopalveluissa, mikä tekee sopivimpien opintomahdollisuuksien löytämisestä oppijalle haastavaa. Oppijat ovat olleet kehitystyössä mukana alusta alkaen – näin ollaan varmistettu, että palvelun käyttö on mahdollisimman sujuvaa ja innostavaa sen käyttäjille.

Palvelukehittäjien tavoitteena on luoda intuitiivinen ja oppijalle ymmärrettävä palvelu, jonne tekee mieli palata. Palvelussa oppija pystyy selailemaan ja vertailemaan opintotarjontaa. Kehitystyön edetessä oppijalle tullaan myös suosittelemaan hänelle sopivimpia oppimisen mahdollisuuksia. Halutessaan oppija voi tunnistautua Opin.fi:hin, mikä parantaa palvelukokemusta entisestään.

Kaikille avoimet opintosisällöt toimivat näyteikkunana korkeakoulumaailmaan

Opin.fi on suunniteltu ennen kaikkea jatkuvien oppijoiden tarpeita ajatellen. Korkeakoulut voivat tarjota palvelussa erilaisia informaaleja opintosisältöjä kuten webinaareja, seminaareja, blogeja ja podcasteja, mitkä innostavat tutustumaan kiinnostaviin aiheisiin ja oppimaan uutta.

Korkeakoulut päättävät mitä sisältöjä tarjoavat oppijoille palvelussa. Kuitenkin alkuvaiheessa palvelussa painottuvat oppijalle ajankohtaiset teemat, joiden kautta sisältöjä on helppo löytää. Sisältöjä toivotaan erityisesti näihin teemoihin, jotta tarjonta muodostaa houkuttelevia mahdollisuuksia ja kokonaisuuksia.

Opin.fi:ssä tulee olemaan omat osionsa oppijoille ja korkeakoulun henkilökunnalle. Tulevaisuudessa palvelu mahdollistaa korkeakouluille tehokkaamman datan kirjaamisen ja hyödyntämisen, kun tieto siirtyy pitkälti automaattisesti muista korkeakoulujen keskeisistä järjestelmistä, kuten Pepistä ja Sisusta. Henkilöstö voi halutessaan rikastaa tarjonnan kuvauksia Opin.fi:ssä, ja tehdä näin sisällöstä oppijalle helpompaa.

Opin.fi:n kehitystyö jatkuu korkeakoulujen kanssa käyttöönoton jälkeenkin

Viimeisten vuosien aikana on rakennettu palvelun infrastruktuuria, sekä kehitetty yhteistä tietomallia korkeakoulujen aiemmin toteutetut yhteiset ratkaisut ja viitekehykset huomioiden.

Palvelua kehitetään jatkuvasti vaiheittaisen käyttöönoton aikana, mutta myös sen jälkeen. Tavoitteena on, että vuosien aikana palvelu kehittyy ja kasvaa – uusia ominaisuuksia kokeillaan, niitä tulee lisää oppijoiden ja korkeakoulujen tarpeita kuunnellen.

Artikkeliin on haastateltu Digivisio 2030 -hankkeen tuotepäällikkö Annu Schroderusta, projektipäällikkö Heini-Maari Kemppaista ja hankepäällikkö Vilho Kolehmaista.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.