Nyhet

Utveckling av Opin.fi fortskrider snabbt – lansering vid högskolorna inleds nästa år

Högskolorna har utvecklat tillsammans med Digivisio 2030 en ny digital tjänst för lärande under cirka två års tid. Utvecklingen har nu kommit en bra bit framåt. Tjänsten kommer att stegvis införas på högskolorna under de kommande två åren. År 2025 öppnas Opin.fi för alla lärande, vilket innebär att tjänstens studieinnehåll blir tillgängligt för alla.

Opin.fi – en lättanvänd tjänst som inspirerar till kontinuerligt lärande

Utvecklingen av Opin.fi började med ett behov. I dagsläget erbjuder högskolorna ett brett utbud av studiemöjligheter via ett antal olika nättjänster, vilket gör det svårt för den lärande att hitta de mest lämpliga studiealternativen. De lärande har varit delaktiga i utvecklingen från första början – för att säkerställa att tjänsten är så smidig och engagerande som möjligt för användarna.

Tjänsteutvecklarna strävar efter att skapa en tjänst som är intuitiv och begriplig för den lärande, och som gör att man vill återvända till den. Tjänsten gör det möjligt för den lärande att bläddra bland och jämföra studieutbudet. När utvecklingsarbetet fortskrider, kommer den lärande också att rekommenderas de lämpligaste inlärningsmöjligheterna. Om den lärande vill, kan hen logga in på Opin.fi vilket förbättrar tjänsteupplevelsen ytterligare.

Innehåll som är öppet för alla fungerar som ett skyltfönster för högskolevärlden

Opin.fi har utformats främst med tanke på behoven hos de lärande som studerar kontinuerligt. Högskolorna kan erbjuda en rad olika former av informellt lärande, såsom webbinarier, seminarier, bloggar och poddar med vilka man uppmuntrar till upptäcktsfärder och lärande.

Högskolorna bestämmer vilket innehåll de vill erbjuda de lärande i tjänsten. I den inledande fasen kommer tjänsten dock att fokusera på ämnen som är aktuella för den lärande och lätta att hitta. Innehåll på dessa teman uppmuntras särskilt, så att utbudet skapar attraktiva möjligheter och helheter.

Opin.fi har separata funktioner för de lärande och högskolepersonalen. I framtiden kommer tjänsten att göra det möjligt för högskolorna att registrera och använda data mer effektivt, då data till stor del överförs automatiskt från andra centrala högskolesystem, såsom Peppi och Sisu. Personalen kommer att kunna berika beskrivningarna av utbudet på Opin.fi om de så önskar, vilket gör innehållet mer tillgängligt för den lärande.

Utveckling av Opin.fi fortsätter med högskolorna även efter lansering

Under de senaste åren har tjänsteinfrastrukturen byggts upp och en gemensam datamodell har utvecklats, med hänsyn till de gemensamma lösningar och ramverk som tidigare implementerats av högskolorna.

Tjänsten kommer att utvecklas kontinuerligt under den stegvisa implementeringen, men även efteråt. Målet är att tjänsten ska utvecklas och växa under årens lopp – nya funktioner kommer att testas och läggas till för att tillgodose behoven hos de lärande och högskolorna.

Artikeln innehåller intervjuer med produktchef Annu Schroderus, projektchef Heini-Maari Kemppainen och projektledare Vilho Kolehmainen för projektet Digivisio 2030.

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.