Blogi

Oppimisen uusi digipalvelu avaa tulevai­suudessa korkea­ koulujen opinto­tarjonnan kaikille

 

Suomalaisella korkeakoulukentällä on seuraavan kymmenen vuoden aikana tapahtumassa innostava mullistus. Ensimmäinen konkreettinen uudistus on digipalvelu, joka tuo kaikkien suomalaisten korkeakoulujen tarjontaa jokaisen saataville riippumatta koulutustaustasta tai opiskelijastatuksesta. Korkeakoulut kehittävät palvelua osana Digivisio 2030 -hanketta.  

Tulevaisuudessa itselle hyödylliset oppimissisällöt löytyvät yhdestä palvelusta 

Merkittävät yhteiskunnalliset muutokset vaativat meiltä kaikilta jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja asiantuntijuutta. Onkin tärkeää, että oppimiseen pariin pääsee helposti kaikissa elämänvaiheissa – niin nuorena kuin iäkkäämpänä, ja myös riippumatta siitä onko jo työelämässä. Tällä hetkellä opintojen tarjonta on kuitenkin hajallaan useissa eri tietolähteissä, mikä tekee tiedon ja opintomahdollisuuksien löytämisestä haastavaa oppijoille. 

Digipalvelun kehittäminen on aloitettu tänä vuonna, eikä se ole saanut vielä nimeään. Palvelu tulee yhdistämään tietoa laajasti Suomen korkeakoulujen opintotarjonnasta. Yhteen paikkaan koottu tieto helpottaa juuri omaan elämäntilanteeseen ja tarpeeseen sopivien kurssien löytämistä ja niille ilmoittautumista. Kurssien rinnalla muu monipuolinen oppimista tukeva sisältö, kuten podcastit, seminaarit ja luennot puolestaan mahdollistavat eri teemoihin tutustumisen. Näin madalletaan kynnystä erilaisille oppijoille löytää itselleen kiinnostavia oppimiskokonaisuuksia riippumatta siitä, onko henkilö korkeakouluopiskelija vai ei. Intuitiiviseksi toteutettava palvelu varmistaa mutkattoman hakeutumisen opintojen ääreen. 

Uusi digipalvelu mahdollistaa korkeakoulujen opintotarjonnan avaamisen aiempaa suuremmalle yleisölle. Jatkossa oppimisen mahdollisuuksia voidaan kohdentaa tehokkaammin ja kurssivalinnoista saadaan laadukasta analytiikkaa kunkin opetuksen järjestäjän tarjonnan suunnitteluun.  

Suunniteltu erilaisten oppijoiden tarpeisiin 

Palvelu tehdään alusta alkaen erilaisissa elämänvaiheissa opintojaan suunnittelevien tai suorittavien tarpeisiin. On todennäköistä, että sama henkilö hyötyy palvelusta elämänsä varrella eri tilanteissa ja kouluttautumisen vaiheissa. Siksi sitä ei suunnata ainoastaan korkeakouluissa jo opiskeleville. 

Oppimisen digipalvelu tulee kokonaisuudessaan saataville vuoden 2024 loppuun mennessä ja tekemistä pilotoidaan porrastetusti vuoden 2023 alusta alkaen. Pilotointi tapahtuu valituissa korkeakouluissa, joissa niin oppijat kuin henkilökunta tekevät tärkeää testausta ja yhteiskehittämistä. 

Mukana palvelun suunnittelussa ovat kaikki suomalaiset korkeakoulut ja sen teknistä toteutusta koordinoi Digivision hanketoimisto.