Blogg

I framtiden kommer den nya digitala tjänsten att öppna upp högskolornas studieutbud för alla

En inspirerande omvälvning kommer att äga rum inom det finländska högskolefältet under de kommande tio åren. Den första reformen är den digitala tjänsten som gör utbudet av samtliga finländska högskolor tillgängligt för alla oavsett utbildningsbakgrund eller studentstatus. Högskolorna utvecklar tjänsten som en del av projektet Digivisio 2030.

I framtiden hittar du för dig användbart lärandeinnehåll i en tjänst

Betydande samhällsförändringar kräver allas vår kontinuerliga kompetensutveckling och expertis. Det är därför viktigt att lärandet är lättillgängligt i alla skeden av livet – både för de unga och de äldre och oavsett om du redan är i arbetslivet. För närvarande är dock utbudet av studier utspritt i en rad informationskällor vilket gör det utmanande för de lärande att hitta upplysningar och studiemöjligheter.

Utvecklingen av den digitala tjänsten har börjat i år och har ännu inte fått ett namn. Tjänsten kommer att kombinera information om de finländska högskolornas studieutbud i stor utsträckning. Information samlad på ett ställe gör det lättare att hitta och anmäla sig till kurser som passar ens livssituation och behov. Utöver kurserna gör annat mångsidigt innehåll som stöder lärande, t. ex. poddar, seminarier och föreläsningar, att du kan utforska olika teman. Detta sänker tröskeln för olika lärande att hitta intressanta lärandehelheter oavsett om man är högskolestuderande eller inte. Den intuitiva tjänsten säkerställer enkel tillgång. Den nya digitala tjänsten gör det möjligt att öppna upp studieutbudet av högskolorna för en större publik än tidigare. I framtiden kan lärandemöjligheter riktas effektivare och kursval ger högkvalitativ analys för utformningen av varje utbildningsanordnares utbud.   

Designad för de olika lärandes behov

Utgångspunkten för tjänsten är att den skapas för behoven hos dem som planerar eller slutför sina studier i olika skeden av livet. Det är troligt att samma person kommer att ha nytta av tjänsten under hela sitt liv i olika situationer och utbildningsstadier. Därför riktar den sig inte bara till dem som redan studerar på högskolorna.

Den digitala tjänsten kommer att vara fullt tillgänglig i slutet av år 2024 och den kommer att testas i etapper från början av år 2023. Pilotprojektet sker vid utvalda högskolor där både de lärande och personalen kommer att utföra viktiga tester och samutveckling.

Alla finländska högskolor är med i utvecklingen av tjänsten och projektbyrån för Digivisio koordinerar den tekniska implementeringen.  

Mera information

Mera information om den digitala tjänsten:

Heini-Maari Kemppainen, projektchef