Uutinen

Osajulkaisun 3.0 pilottikorkeakoulut on valittu

Vuoden alustava starttaavaan osajulkaisun 3.0 pilottiin osallistuvat pilottikorkeakoulut on valittu. Yleiskokous hyväksyi valinnat keskiviikkona 29.11.

Osajulkaisua 3.0 lähtevät pilotoimaan ja yhteiskehittämään

  • Jyväskylän yliopisto
  • Helsingin yliopisto
  • 5AMK (Metropolia, Haaga-Helia, Laurea, HAMK ja XAMK)
  • Åbo Akademi-Novia

Korkeakoulut aloittavat pilottitoiminnassa ensi vuoden alusta.

Tässä pilotissa lähdetään yhteiskehittämään osajulkaisussa 3.0 työstettäviä uusia ratkaisuita ja toimintatapoja. Käytännössä pilottikorkeakoulut tulevat keskittymään kahteen osa-alueeseen, jotka ovat jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen tekninen kehittäminen ja koulutustarjonnan pedagoginen kehittäminen.

Osajulkaisun 3.0 painopisteet ohjasivat pilottikorkeakoulujen valintaa

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen osajulkaisussa 3.0 keskitytään erityisesti neljään painopisteeseen. Näitä ovat palvelun tekninen kehitys, MOOC-tarjonnan kehittäminen, korkeakoulujen yhteistyössä tuottama modulaarisuuden kehittäminen sekä monikielisyys.

Pilottiin valitut korkeakoulut muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla saadaan mahdollisimman suuri hyöty palvelun kehittämiseen näillä osa-alueilla.

Tämän lisäksi valinnoissa on otettu huomioon esimerkiksi molempien opintotietojärjestelmien riittävä edustus, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tasainen suhde, valmius tarvittaviin integraatioihin sekä maantieteellinen edustuksellisuus. Suuret korkeakoulut tuovat lisäarvoa sekä palvelun kehittämisen että käyttöönottoihin valmistautumisen näkökulmasta, ja ruotsinkieliset korkeakoulut edistävät monikielisyyden toteutumista palvelussa.

Pilotointi ja yhteiskehittäminen on olennainen osa ketterää kehittämistä

Digivision toiminta perustuu ajatukseen, että toteutettavia palveluita ja teknisiä ratkaisuja yhteiskehitetään ja pilotoidaan pilottikorkeakouluissa ennen niiden laajempaa tuotantokäyttöä. Pilotointi on tapa kokeilla erilaisia ratkaisuja ja niiden toimivuutta, ja näin vähentää epävarmuutta, ennen kuin ratkaisuja otetaan käyttöön isommalle yleisölle.

Aiemmin Digivisiossa on yhteiskehitetty ja pilotoitu tunnistuksenvälityspalvelua (IDM), osajulkaisua 1.0 sekä osajulkaisua 2.0 sekä digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuotantoa.