Nyhet

Pilothögskolor för delpublikation 3.0 har valts ut

De pilothögskolor som deltar i pilotprojektet för delpublikation 3.0, vilken kommer att inledas i början av året, har valts ut. Generalmötet godkände urvalen på onsdag den 29 november.

Delpublikation 3.0 kommer att testas och utvecklas gemensamt av

  • Jyväskylä universitet
  • Helsingfors universitet
  • 5AMK (Metropolia, Haaga-Helia, Laurea, HAMK och XAMK)
  • Åbo Akademi-Novia

Högskolorna kommer att börja i pilotprojektet från och med början av nästa år.

Detta pilotprojekt kommer att leda till en gemensam utveckling av nya lösningar och tillvägagångssätt som vi kommer att arbeta vidare med i delpublikation 3.0. I praktiken kommer pilothögskolorna att fokusera på två områden: den tekniska utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt samt den pedagogiska utvecklingen av utbildningsutbudet.

Urvalet av pilothögskolor styrdes av prioriteringarna i delpublikation 3.0  

Delpublikationen 3.0 av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande fokuserar särskilt på fyra prioriteringar. Det handlar bland annat om den tekniska utvecklingen av tjänsten, utvecklingen av MOOC-utbudet, utvecklingen av modularitet genom samarbete mellan högskolor samt flerspråkighet.

De högskolor som valts ut för pilotprojektet kommer tillsammans att bilda en enhet som maximerar fördelarna för utvecklingen av tjänsten inom dessa områden.

Dessutom har urvalsprocessen tagit hänsyn till faktorer som lämplig representation av de båda studieinformationssystemen, ett jämnt förhållande mellan yrkeshögskolor och universitet, förmågan att tillhandahålla den nödvändiga integrationen samt geografisk representativitet. Stora högskolor ger mervärde både när det gäller utveckling av tjänsten och förberedelser för implementering samt som svenskspråkiga högskolor bidrar till tjänstens flerspråkiga karaktär.

Pilotprojekt och gemensam utveckling är en viktig del av agil utveckling

Digivisio bygger på idén att de tjänster och tekniska lösningar som ska implementeras utvecklas gemensamt och testas på pilothögskolorna innan de används mer allmänt. Pilotprojekt är ett sätt att testa olika lösningar och hur de fungerar, vilket minskar osäkerheten innan de lanseras för en bredare publik.

Digivisio har tidigare varit med om att utveckla och testa IDM-tjänsten, delpublikation 1.0, delpublikation 2.0 och produktion av digitalt stödda utbildningsutbud.