12.03.2024 09:30
Seminaari

Digipedagogiikka joukkuepelinä

Ajankohdat

12.03.2024 09:30

Osallistuminen

Ilmoittaudu mukaan 4.3. mennessä:

Materiaalit

Lisätietoja

Tilaisuuteen mahtuu paikanpäälle 80 nopeinta ilmoittautujaa.

Lisätietoja  Eduuni-wikistä »

Tervetuloa Digipedagogiikka joukkuepelinä -tilaisuuteen 12.3. klo 9:30-15!

Tilaisuudessa esitellään Digivision 2.0 pilottiin osallistuneiden korkeakoulujen pedagogisen osa-alueen kehittämisprojekteja, jotka liittyvät digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuotantoon ». Luvassa on esimerkkejä korkeakoulujen yhteneväisistä käytänteistä, joilla varmistetaan laadukkaat opinnot jatkuville oppijoille, sekä keskustelua ajankohtaisista digipedagogiikan aiheista.

Tapahtuma on tarkoitettu erityisesti korkeakoulujen sisäistä kehittämistyötä tekeville henkilöille, digipedagogiikan asiantuntijoille ja opettajille. Tapahtuma järjestetään KouKe- ja Digipedagogiikka–verkostojen kanssa yhteistyössä.

Tilaisuus järjestetään Espoon Keilaniemessä CSC:n toimistolla:
Life Science Center, C-talo
Keilaranta 14, 02150 Espoo
Saapumisohjeet »

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tapahtuma perustuu kohtaamisille, vuorovaikutukselle ja verkostoitumiselle, joten suosittelemme osallistumista paikan päällä. Kaksi kehittämishanketta esitellään myös Zoomissa klo 10.15-11.25 ja klo 12.20-13.40 välillä.

Ohjelma:

9:30-9:50 Kahvia ja pientä purtavaa

9:50-10.10 Digivisio 2030 hankejohtaja Hanna Nordlundin tervehdys

10.10-10:15 Johdanto päivän tavoitteisiin ja työskentelytapoihin

10:15-11:20 Learning cafe: pilotti 2.0 korkeakoulujen sisäisten kehittämishankkeiden esittely (3x20min)

11:25-12:20 Omakustanteinen lounas

12:20-13:40 Learning cafe: pilotti 2.0 korkeakoulujen sisäisten kehittämishankkeiden esittely (4x15min)

13:40-13:50 Tauko

13:50-14:20 Fishbowl – kalamalja: Digipedagogiikka joukkuepelinä – mikä muuttuu?

14:20-14:55 Lyhyet esittelyt digipedagogiikan koulutusten lokalisoinneista

14:55-15 Päätössanat

Tarkemman ohjelman löydät Eduuni wikistä »

Esiteltävät kehittämishankkeet:

KorkeakouluKehittämishanke
Lapin korkeakoulutOppijan polku kokonaisuuksien hahmottamisena ja ymmärtämisenä
Esityksessä tarkastellaan oppijakokemusta toiminnallisena kokonaisuutena, johon kuuluvat opetuksen ja ohjauksen lisäksi tukipalveluiden ja opintohallinnon toimijat ja käytetyt järjestelmät. Näkökulma on erityisesti oppijan polun saumattomassa toteuttamisessa. Korkeakouluilta tämä edellyttää systeemistä osaamista, eli kokonaisuuksien hahmottamista ja ymmärtämistä.
Karelia-ammattikorkeakouluIn- ja nonformaalien opintojen tuotteistaminen Kareliassa
Aiemmin in- ja nonformaalit olleet hajallaan eri paikoissa, jolloin niiden löytäminen ja hyödyntäminen on ollut hankalaa. TKI-hankkeiden elinkaaren päätyttyä, tarjonnalle ei ole löytynyt selkeää ”kotipesää”. Sisältö on ollut vaihtelevaa ja kirjavaa. Pilotissa olemme koonneet opintoja yhteen paikkaan ja samalla yhtenäistäneet tarjonnan rakennetta. Yhteistyö eri toimijoiden (TKI, koulutus, tukipalvelut) kesken on vahvistunut.
Turun ammattikorkeakouluNonstop-verkkokurssien jatkokehitys Turku AMK:ssa
Turun ammattikorkeakoulussa käynnistettiin nonstop-verkkokurssien kehittämistyö syksyllä 2021. Kehitetyn mallin pilotointi päättyi syksyyn 2023. Pilottivaiheen päätyttyä Turun ammattikorkeakoulussa on kuvattu ja jatkokehitetty nonstop-verkkokurssien hallinnollisia ja pedagogisia tukiprosesseja, sekä tunnistettu tarkemmin oppijan polkua tuen parissa.
Savonia-ammattikorkeakouluTKI-hankkeista informaaleja laadukkaita koulutussisältöjä -ohjeistus
Joukkue tarvitsee myös TKI-henkilöstöä, mutta kuinka saada heidät mukaan peliin? Savonia-ammattikorkeakoulussa on laadittu Moodleen ohjeistus informaalien oppimissisältöjen tuottamisesta TKI-hankkeissa Digivision laatukriteereiden mukaisesti. Aija ja Mikko esittelevät Savonian ohjeistuksen ja pohtivat sen laatimisessa eteen tulleita kysymyksiä.
Jyväskylän ammattikorkeakouluPedagogisen osaamisen kehittämisohjelma
Jamk lokalisoi Digivision oppimisen muotoiluun ja pedagogiseen käsikirjoittamiseen liittyvän koulutuksen pedagogisen osaamisen kehittämisohjelmaksi, joka käynnistyi syksyllä 2023. Ohjelmalla vahvistetaan opetustyössä ja oppimisprosessin suunnittelussa mukana olevien pedagogista osaamista erityisesti oppijakeskeisessä pedagogiikassa.
FITech-verkostoyliopistoOpintojakson työelämälähtöinen kehittäminen – Introduction to Hydrogen economy
Puheenvuorossa esitellään Introduction to Hydrogen economy –opintojakson kehittämisprosessia, jonka tavoitteena on opintojakson muotoileminen paremmin työelämän tarpeita vastaavaksi. Introduction to Hydrogen economy toimii avaavana kokonaisuutena hankkeen myöhemmille opintojaksoille, ja sitä ovat olleet yhdessä Aalto yliopiston johdolla toteuttamassa Tampereen, Oulun ja Jyväskylän yliopistot. Työelämälähtöistä kehittämistä on edistetty esimerkiksi opiskelijoilta kerätyn palautteen, yrityshaastatteluiden ja opettajille suunnattujen työpajojen avulla sekä opintojakson sisällön modularisoimisella. Puheenvuorossa nostetaan esille tulevaisuuden suunnitelmien lisäksi myös muutamia erityisiä haasteita, jotka liittyvä useamman korkeakoulun yhteistyönä tuotettujen opintojaksojen toteuttamiseen.
FITech-verkostoyliopistoMikro-oppiminen ja piensuoritukset – mitä ne ovat?
Puheenvuorossa jaetaan kokemuksia mikro-oppimisen ja piensuoritusten hyödyntämisestä osana opetuksen kehittämistä: merkittävä osa FITech-verkostoyliopiston asiakkaista on aikuisoppijoita. Pilotin aikana on kokonaiskuvaa rakennettu Tampereen, Oulun, Vaasan ja LUT-yliopistojen johdolla siitä, mitä mikro-oppiminen ja piensuoritukset käsitteellisesti ovat sekä millaisia mahdollisuuksia ja haasteita niiden hyödyntämiseen korkeakoulujen kannalta liittyy. Puheenvuorossa nostetaan esille sekä pedagogisia että hallinnollisia mikro-oppimiseen ja piensuorituksiin liittyviä näkökulmia. Tutustumme esityksessä myös muutamiin vinkkeihin kuten Aalto yliopiston toteuttamaan Microlearning Playbookiin, joiden avulla omassa korkeakoulussa pääsee alkuun!
Kajaanin ammattikorkeakouluKAMKin laatukriteerit ja -prosessit kahden oppimisympäristön kohdatessa