31.10.2022 13:45
Työpaja

Yhteisten opintojen digipedagogisten pelisääntöjen työpaja

Ajankohdat

31.10.2022 13:45

Osallistuminen

Työpaja järjestetään etäyhteydellä Zoomissa

Materiaalit

Lisätietoja

Lisätietoja Digivision hanketoimisto

digivisio@csc.fi

Työpaja järjestetään Laadukas digipedagogiikka-studion jälkeen 31.10.2022 klo 13.45-14.30.

Digipedagogiset pelisäännöt rakennetaan ja linjataan yhteisissä työpajoissa. Pelisääntöjen avulla
varmistetaan yhteiseen tarjontaan tulevien koulutuksien ja sisältöjen pedagoginen laatu.

Tavoitteena on rakentaa tarkistuslistoja eri toimijoiden työn tueksi.

Työpajan teemat:
• Mitä asioita tarkistuslistoilla tulee olla?
• Ketkä käyttävät tarkistuslistoja? Kuka vastaa siitä, että tarkistuslistoja käytetään?
• Vertaisarviointi / itsearviointi laadunvarmistuksen työkaluna
• Ketä verkko-opetuksen laatukriteerit koskevat?
• Miten ja mihin palaute laadun parantamiseksi annetaan?

Työpaja järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Liity tästä https://cscfi.zoom.us/j/69082891551

Tervetuloa kehittämään yhdessä digipedagogiikan pelisääntöjä!

Lisätietoja: Leena Paaso, Oulun yliopisto & Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu