Uutinen

Tutustu Digivisio-työhön kevään tapahtumissa ja konferensseissa

Digivisio 2030 –hanke on tänä keväänä mukana useissa kotimaisissa korkeakoulusektorin tapahtumissa ja konferensseissa.

Digivisio on tämän hetken laajin kotimainen korkeakoulujen kehityshanke kokonsa ja tavoitteidensa puolesta. Siksi on tärkeää, että hanke on esillä siellä, missä korkeakoulutuksen kehittämisestä ja digitalisaatiosta puhutaan. Kun jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehitystyö etenee, on kokemusten ja onnistumisten jakaminen myös laajoille yleisöille yhä ajankohtaisempaa.

Digivisio 2030 –hanke on mukana seuraavissa kotimaisissa koulutusalan tapahtumissa keväällä 2023:

19.-21.4. ITK-konferenssi, Hämeenlinna

Digivisio 2030 –hankkeen ITK-Areena esitys käsittelee pilotoinnin ja yhteiskehittämisen periaatteita hankkeessa. Esittelemme pilotoinnin periaatteita ja käytännön toteutusta hankkeessa ja syvennymme erityisesti Digivisiossa kehitettävän digipalvelun teknisen osajulkaisun 1.0 pilottien toteutukseen. Digivision hanketoimistosta projektipäällikkö Kalle Huhtala osallistuu myös DigiOnen paneelikeskusteluun Koulutuksen ekosysteemiä rakentamassa, jonka ajankohta on 21.4. klo 11.00-11.45.

20.4. klo 15.15-16.00 ITK-Areena: Yhteiskehittämisellä ja pilotoinnilla kohti uutta oppimisen digipalvelua

Kati Koivu, pilottituen asiantuntija

Lue lisää Digivision esityksestä ITK-konferenssissa.

3.-4.5. AMK-päivät, Espoo

AMK-päivillä 3.-4. toukokuuta Laurean Leppävaaran kampuksella Digivisio-työhön pääsee tutustumaan hankkeen omalla ständillä. Digivision hankejohtaja Hanna Nordlund osallistuu myös 3.5. Digivisio-aiheiseen paneelikeskusteluun.

3.5. klo 10.30-11.00 Pa­nee­li­kes­kus­te­lu: Digivisio 2030 – unelma vai dystopia?

Tutustu AMK-päivien ohjelmaan.

6.-8.6. Pedaforum, Tampere

Pedaforumissa esittelemme jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen prototyyppiä ja tarjottimen yhteydessä tehtävää digipedagogiikan kehittämistyötä. Keskitymme erityisesti digipedagogiikan laatukriteereihin, joita on työstetty korkeakoulujen yhteistyössä. Digipedagogiikan laatukriteerit tukevat korkeakouluja laadukkaiden koulutussisältöjen tuottamisessa jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimelle. Laatukriteerit ovat osa yleisten pelisääntöjen kokonaisuutta, joita sovelletaan korkeakoulujen toimintaan jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella.

8.6. klo 10-11 Symposium: Laadukasta jatkuvaa oppimista kaikkien saataville

Satu Hakanurmi, digipedagogiikan asiantuntija

Lue lisää Digivision esityksestä Pedaforumissa.