Nyhet

Bekanta dig med Digivisio på vårens evenemang och konferenser

Under våren kommer projektet Digivisio 2030 att delta i flera evenemang och konferenser inom högskolesektorn i Finland.

Digivisio är det största inhemska utvecklingsprojektet för högskolorna i sin storlek och ambition hittills. Det är därför viktigt att projektet är närvarande överallt där utveckling av högre utbildning och digitalisering diskuteras. I takt med att utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande fortskrider kommer det att bli allt viktigare att dela erfarenheter och framgångar med en bredare publik.

Digivisio 2030 kommer att delta i följande inhemska utbildningsevenemang under våren 2023:

19.–21.4. ITK-konferens, Tavastehus

ITK-Areena -presentationen av projektet Digivisio 2030 behandlar principerna för pilotprojekt och gemensam utveckling i projektet. Vi presenterar principerna för pilotprojekt och det praktiska genomförandet av projektet. Vi kommer särskilt att fokusera på den tekniska delpublikationen 1.0 av den digitala tjänst som utvecklas i Digivisio.

20.4. kl. 15.15–16.00 ITK-Areena: Samutveckling och pilotprojekt för en ny digital tjänst för lärande

Kati Koivu, expert på pilotprojektstöd

Läs mer om Digivisios presentation på ITK-konferensen.


3.–4.5. YH-dagarna, Esbo

På YH-dagarna som ordnas på Laureas campus i Leppävaara den 3–4 maj kan du lära dig mer om Digivisios arbete i projektets egen monter. Digivisios programchef Hanna Nordlund deltar också i en paneldiskussion om Digivisio den 3 maj.

3.5. kl. 10.30-11.00: Paneldiskussion: Digivisio 2030 – dröm eller dystopi?

Bekanta dig med programmet för YH-dagarna.

6.-8.6. Pedaforum, Tammerfors

På Pedaforum kommer vi att presentera prototypen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande och det digitala pedagogiska utvecklingsarbete som görs i anslutning till brickan. Vi kommer särskilt att fokusera på kvalitetskriterierna för digital pedagogik som har utvecklats i samarbete med högskolorna. Kvalitetskriterierna för digital pedagogik hjälper högskolorna att producera högkvalitativt utbildningsinnehåll för brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande. Kvalitetskriterierna är en del av en uppsättning allmänna spelregler som tillämpas i högskolornas verksamhet på brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande.

8.6. kl. 10–11 Symposium: Kontinuerligt lärande av hög kvalitet för alla

Satu Hakanurmi, expert på digital pedagogik

Läs mer på Pedaforum.