Uutinen

Tuula Heide valittu Digivisio 2030 -hanketoimistoon digipedagogiikka -työpaketin hankepäälliköksi

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen.

Tuula Heide, KT (Ph.D.), aloittaa 3.5. hankepäällikkönä vastaten Digipedagogiikka -työpaketista (TP4), jossa luodaan yhdessä korkeakoulujen kanssa tarvittavat yhteiset toimintamallit ja työkalut digipedagogiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon.

Tuulalla on pitkä kokemus korkeakoulukentällä toimimisesta niin Suomessa kuin kansainvälisissä yhteyksissä. Hänellä on vankka pedagoginen osaaminen sekä vahvaa hankeosaamista. Tuula siirtyy hankepäälliköksi Itä-Suomen yliopistosta, missä hän toimi opetus- ja oppimispalveluiden päällikkönä sekä mm. kansallisen  DigiCampus -hankkeen (OKM-rahoitteinen kärkihanke) hankejohtajana.

Olen todella iloinen, että saamme Tuulan mukaan Digivision hanketoimistoon vetämään digipedagogiikka -työpakettia. Tuulan pitkä ja monipuolinen kokemus antavat erinomaiset edellytykset viedä työpakettia eteenpäin yhdessä korkekaoulujen kanssa, kertoo Hanna Nordlund, Digivisio 2030 hankejohtaja.

Lisätietoja:

Digivision hankejohtaja Hanna Nordlund, hanna.nordlund@csc.fi