Blogi

Yhteisellä visiolla kohti maailman parasta digipedagogiikkaa 

Korkeakoulut ovat Digivisio 2030 -hankkeessa määrittäneet yhteisen digipedagogiikan vision syksyllä 2022. Visio rakentaa yhteistä tahtoa ja luo viitekehyksen digipedagogiikan kehittämiselle. Yhdessä työstämämme visio kuuluu: maailman paras digipedagogiikka on merkityksellistä ja toimivaa, sillä se elää ajassa, rakentuu arjessa ja palvelee erilaisten oppijoiden tarpeita. Teemme visiota todeksi muun muassa kansallisilla digipedagogiikan koulutuksilla ja digipedagogiikan laatukriteereillä. Pala palalta toteutamme digipedagogiikan visiota luomalla arjen ratkaisuja korkeakouluihin. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kehitämme jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotinta, joka tuo korkeakoulujen avoimen opintotarjonnan kaikkien saataville helposti ja vaivattomasti. Hyödynnämme digipedagogiikkaa palvelun kehittämisessä ja tuemme korkeakouluja laadukkaiden koulutussisältöjen tuottamisessa palveluun. Kohdistamme katseemme tiukasti tulevaisuuteen ja työskentelemme jatkuvasti tavoitteemme, maailman parhaan korkeakoulupedagogiikan, eteen.  

Toimimme yhteistyössä korkeakouluyhteisön kanssa 

Pedagogiikka on hankkeen läpileikkaava teema. Sen asiantuntijat osallistuvat hanketyöhön eri osa-alueilla muotoilusta tuotekehitykseen ja korkeakoulujen muutosohjelman tukeen. Korkeakoulujen asiantuntijoita on laajasti mukana osatoteuttajina ja teemaryhmissä. Vuoden alusta työnsä käynnistäneet moniammatilliset teemaryhmät keskittyvät hankkeessa eri teemoihin. Digipedagogiikan aiheita työstävät erityisesti Data-, Ohjaus- ja Koulutustarjonta-teemaryhmät. Hanketoimisto koordinoi ryhmien työskentelyä ja tuo muun muassa digipedagogiikan aiheita ryhmien käsiteltäväksi. Verkostot ovat myös keskeinen kumppani Digivisio-työssä. Digipedagogiikan osalta tärkeitä kumppaneita ovat esimerkiksi Kouke-verkosto ja Digipedaverkosto.  

Kansalliset koulutukset luovat kohtaamisia ja yhteisöllisyyttä 

Vuonna 2023 käynnistyvät ensimmäiset kansalliset koulutukset, joita Digivisio-hanke koordinoi. Koulutusten aiheina ovat Oppimisen muotoilu, pedagoginen käsikirjoittaminen ja ohjaus digitaalisissa ympäristöissä, Arviointi digitaalisissa ympäristöissä sekä Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus digitaalisissa ympäristöissä. Samanaikaisesti korkeakouluista valitut osatoteuttajat keskittyvät kovasti myös vuoden 2024 kansallisten koulutusten suunnitteluun. Ensi vuonna luvassa on neljä mielenkiintoista koulutusta seuraavista aiheista: Modulaarisuuden toteuttaminen koulutusten suunnittelussa, Oppimisanalytiikka ja tekoäly oppimismuotoilun ja arvioinnin tukena, Saavutettavuuden, inkluusion ja yhdenvertaisuuden tukeminen jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen koulutustarjonnassa sekä Uudenlaiset koulutusten toteutusmallit jatkuvan oppijan tukena. Kansalliset koulutukset tukevat digipedagogiikan kehittämistä korkeakouluissa ja ovat oivallinen esimerkki korkeakoulujen välisestä yhteistyöstä sekä tiimiperustaisesta ja yhteisöllisestä oppimisesta.   

Laadukkaita koulutussisältöjä erilaisille oppijoille  

Digipedagogiikan laatukriteerien ensimmäinen versio julkaistiin maaliskuussa 2023. Laatukriteerit ovat osa hankkeen yleisiä pelisääntöjä. Laatukriteereitä hyödynnetään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimelle tuotavassa opintotarjonnassa. Laatukriteerien mukaan opintojen tulee olla tutkimusperustaisia, muodostaa modulaarisesti koottavia kokonaisuuksia, sisältää monimuotoisesti vaihtoehtoisia suoritustapoja, palautetta ja ohjausta sekä olla digitaalisesti saavutettavia. Myös oppimisprosessin tulee olla läpinäkyvä.  

Laatukriteerit tukevat digipedagogiikan vision toteutumista esimerkiksi kannustamalla pienten osaamiskokonaisuuksien tarjoamiseen, mikä mahdollistaa oppijalle uusiin sisältöihin tutustumisen helposti ja lisää arjen oppimishetkiä. Digipedagogiikan tulee vision mukaisesti palvella erilaisia oppijoita. Huomioimme tämän näkökulman erityisesti kriteereissä, jotka määrittelevät monimuotoisuutta ja digitaalisesti tuetun oppimisen saavutettavuutta ja käytettävyyttä.  

Digipedagogiikan laatukriteerit ovat kehittyvä kokonaisuus, jota työstämme edelleen tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Pilottikorkeakoulut testaavat laatukriteereitä ja kehitämme yhteistyössä korkeakoulujen kanssa erilaisia tapoja, joilla korkeakoulut voivat ottaa laatukriteerit osaksi omia suunnittelun ja laadunhallinnan prosessejaan. Digipedagogiikan laatukriteerien tärkein tehtävä on tukea korkeakouluja laadukkaan sisällön tuottamisessa ja valitsemisessa jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimelle. 

Teemme digipedagogiikan visiota todeksi hyödyntämällä monipuolista osaamista. Yhdessä korkeakouluyhteisön kanssa voimme saavuttaa yhteisen päämäärämme. Tule mukaan Digivision matkalle kohti oppimisen tulevaisuutta! 

Sini Hakala

KOORDINAATTORI

Digipedagogiikka

sini.hakala@csc.fi

Tämä kirjoitus on osa blogisarjaa, joka avaa Digivisio 2030 -hankkeessa laadittua digipedagogiikan visiota. Lue lisää digipedagogiikan visiosta.