Eeva-Leena Forma

Työskentelen Digivision hanketoimistossa projektipäällikkönä korkeakoulujen osatoteuttajaresurssina. Vastuulleni kuuluvat muutoskohteiden tunnistamiseen ja korkeakoulujen tukeen liittyvät tehtävät ja korkeakoulujen muutoskoordinaattoriverkoston työ. Päätoimeni on Satakunnan ammattikorkeakoulussa opetuksen kehittämispäällikkönä. Johdan tuki- ja kehittäjätiiminä, jonka tehtäviin kuuluvat pedagogisen kehittämisen ohella opinto-ohjauksen ja opetuksen järjestelmien kehittäminen ja ylläpito sekä tietotuotanto.

Opiskelu on kuulunut harrastuksiini, itsensä sivistäminen ja osaamisen kehittäminen ovat olleet parhaat motivaattorit. Viestinnän opintojen ohella jatkuvaa oppijaa veivät kasvatustiede ja koulutussosiologia niin, että tulin suorittaneeksi kasvatustieteen jatko-opinnot ja korkeakouluhallinnon KOHA-opinnot oman työni tueksi.

Minun on helppo puhua jatkuvaa oppimista tukevien tekojen puolesta, mutta ilman haasteita työ olisi vain puoliksi niin mielekästä. Se, miten me hankkeessa pystymme pitämään toisemme jatkuvasti ajan tasalla korkeakouluille tarjoiltavan muutostiedon suhteen, vaatii kaikilta väsymätöntä vuorovaikutusta ja asian merkityksen tärkeäksi kokemista. Jos me onnistumme, toinen haaste eli se, miten korkeakoulut ottavat tuotetut palvelut käyttöönsä, on paljon helpompi taklata sekä hankkeessa että korkeakouluissa.

Yhteystiedot
Eeva-Leena Forma

Projektipäällikkö

Toiminnallinen muutos ja muutosjohtamisen tuki
eeva-leena.forma@csc.fi
+358 44 710 3252