Eeva-Leena Forma

Jag arbetar som projektchef (som delgenomförarresurs för högskolorna) på Digivisios projektbyrå. Mitt ansvarsområde omfattar identifiering av förändringsmål och stöd till högskolor samt arbete i högskolornas nätverk av förändringssamordnare. Mitt huvudsakliga arbete är som chef för utveckling av undervisningen vid Satakunda yrkeshögskola. Jag leder ett stöd- och utvecklingsteam vars uppgifter omfattar pedagogisk utveckling, utveckling och underhåll av väglednings- och undervisningssystem samt informations-produktion.

Studier är en av mina hobbyer, självstudier och kompetensutveckling har varit mina bästa motivationsfaktorer. Vid sidan av mina studier i kommunikation var jag ständigt intresserad av pedagogik och utbildningssociologi, så jag avlade doktorsexamen i pedagogik och studier i högskoleadministration (KOHA) för att stödja mitt arbete.

Det är lätt för mig att tala för åtgärder som stödjer kontinuerligt lärande men utan utmaningar skulle arbetet bara vara hälften så meningsfullt. För att vi i projektet ska kunna hålla varandra ständigt uppdaterade om den information om förändringar som tillhandahålls högskolorna krävs en outtröttlig samverkan och en känsla av betydelse från alla. Om vi lyckas kommer den andra utmaningen – hur högskolorna tar i bruk de producerade tjänsterna – att bli mycket lättare att ta itu med, både inom projektet och på högskolorna.

Kontaktuppgifter
Eeva-Leena Forma

Projektchef

Stöd för verksamhetsförändring och förändringsledning
eeva-leena.forma@csc.fi
+358 44 710 3252