Tuula Heide

Työskentelen Digivisio-hankkeessa digipedagogiikan hankepäällikkönä. Vastuualueelleni kuuluu erityisesti tunnistaa yhdessä kaikkien korkeakoulujen kanssa kehittämistarpeita digipedagogiikassa sekä toimeenpanna yhteisesti sovittuja toimenpiteitä, joilla tuemme digipedagogiikan kehittymistä. 
Nautin työssäni erityisesti korkeakoulujen asiantuntijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja jatkuvasta vuorovaikutuksesta. Olen iloinen myös siitä, että saan tehdä työtäni asiantuntevien kollegoiden kanssa päivittäin. 

Tulin Digivisio-työhön suoraan korkeakoulumaailmasta. Olen ollut vuosien varrella mukana monissa, niin kansallisissa kuin kansainvälisissä, kehittämishankkeissa. Työni keskiössä on ollut mm. oppijoiden ja opettajien tukipalveluiden kehittäminen, opettajien osaamisen kehittäminen sekä kansallisen yhteistyön edistäminen digitaalisessa oppimisessa ja opetuksessa. 

Yksi motoistani on, että joka päivä oppii jotain uutta, ja se toteutuu myös omassa työssäni. Jokainen työpäivä on erilainen, mikä niin haastaa kuin motivoi kehittämään omaa toimintaani. Tällaisena näen myös tulevaisuuden oppimisen; uteliaisuuden ja erilaisuuden rikkauden sävyttämänä oppijan polkuna osana kunkin osaamisen ja taitojen kehittämistä. 

Yhteystiedot
Tuula Heide

Hankepäällikkö

Korkeakoulujen digitransformaation tuki ja digipedagogiikka
tuula.heide@csc.fi
+358 50 461 4979