Tuula Heide

Jag arbetar för Digivisio som programchef för digital pedagogik. I mitt ansvarsområde ingår särskilt att identifiera utvecklingsbehov inom digital pedagogik tillsammans med alla högskolor och genomföra gemensamt överenskomna åtgärder för att stödja utvecklingen av digital pedagogik.

Jag tycker särskilt om att arbeta i samarbete och kontinuerlig interaktion med experter från högskolor. Jag är också glad över att dagligen arbeta med sakkunniga kollegor.

Jag kom till Digivisio direkt från högskolevärlden. Under årens lopp har jag varit involverad i många utvecklingsprojekt, både nationella och internationella. Mitt arbete har varit inriktat på att utveckla stödtjänster för den lärande och lärare, förbättra lärarnas kompetens och främja nationellt samarbete inom digitalt lärande och undervisning.

Ett av mina motton är att man lär sig något nytt varje dag, och det gäller även i mitt arbete. Varje arbetsdag är annorlunda, vilket både utmanar och motiverar mig att förbättra mitt eget arbete. Det är också så här jag ser på lärandet i framtiden: som en väg för den lärande, formad av nyfikenhet och mångfaldens rikedom, som en del av utvecklingen av varje individs kunskaper och färdigheter.

Kontaktuppgifter
Tuula Heide

Projektchef

Digital pedagogik
tuula.heide@csc.fi
+358 50 461 4979