Uutinen

Digipedagogiikan laatukriteerit opintotarjonnan kehittämisen tueksi

Digivisiossa kehitettävä uusi digipalvelu, työnimeltään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin, tuo korkeakoulujen avoimen opintotarjonnan kaikkien saataville helposti ja vaivattomasti. Miten oppija voi varmistua siitä, että tarjottimelta löytyvä koulutus on laadukasta ja sopii hänen tarpeisiinsa? Näihin kysymyksiin korkeakoulut pyrkivät vastaamaan digipedagogiikan laatukriteereillä.

Hankkeen ohjausryhmä hyväksyi digipedagogiikan laatukriteerien ensimmäisen version kokouksessaan 7.3.2023. Digipedagogiikan laatukriteerit tukevat korkeakouluja laadukkaiden koulutussisältöjen tuottamisessa jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimelle. Laatukriteerit ovat osa yleisten pelisääntöjen kokonaisuutta, joita sovelletaan korkeakoulujen toimintaan jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella.

Digipedagogiikan laatukriteereitä on työstetty yhdessä korkeakoulujen edustajien ja verkostojen kanssa viime vuoden syksystä lähtien. Laatukriteereiden taustalla on hankkeessa viime vuonna osatoteuttajatyönä tehtyjä selvityksiä sekä työpajoja erilaisille kohderyhmille.

Laatukriteerien mukaan opintojen tulee olla tutkimusperustaisia ja muodostaa modulaarisesti koottavia kokonaisuuksia, joista oppija voi koota itselleen sopivia korkeakoulurajat ylittäviä opintoja. Laatukriteerien mukaan rakennettujen opintojen tulee sisältää monimuotoisesti vaihtoehtoisia suoritustapoja ja opintojen aikana oppijan on saatava ja voitava antaa palautetta. Oppijalle on tarjottava myös riittävästi ohjausta opintojen aikana. Laatukriteerit edellyttävät, että tarjottimelle tuotavat digitaalisesti tuotetut opinnot ovat saavutettavia, eli opintoja tulee voida suorittaa erilaisia teknisiä apuvälineitä käyttäen ja oppimateriaalin tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset. Laatukriteereissä on myös oppimisalustan käytettävyyteen liittyviä suosituksia, joiden mukaan oppimisprosessi ja sen eteneminen tulee tehdä näkyväksi korkeakoulun oppimisalustalla.

Kevään 2023 aikana laatukriteerikokonaisuutta testataan ja kehitetään edelleen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Pilottikorkeakoulut testaavat laatukriteereitä ja arvioivat niiden toimivuutta suhteessa erilaisiin koulutustarjonnan sisältöihin. Muutoskoordinaattoriverkosto taas työstää laatukriteerien integroimista osaksi korkeakoulujen omia suunnittelun ja laadunhallinnan prosesseja. Tarjottimelle tuotaviin koulutussisältöihin ei rakenneta erillistä laadunvalvontajärjestelmää, vaan jokainen korkeakoulu vastaa itse laatukriteerien tarkoituksenmukaisesta soveltamisesta tarjottimelle tuotavaan opintotarjontaan ja sisältöihin. Laatukriteereitä integroidaan soveltuvin osin myös 2023 käynnistyviin digipedagogiikan koulutuksiin.

Tutustu laatukriteereihin: lataa materiaali (pdf).

Lisätietoja

Hankepäällikkö Tuula Heide

tuula.heide@csc.fi