Nyhet

Kvalitetskriterier för digital pedagogik som stöd för utveckling av studieutbud

Den nya digitala tjänst som Digivisio håller på att utveckla, den s.k. brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande, gör det öppna studieutbudet som högskolorna erbjuder lätt och smidigt tillgängliga för alla. Hur kan den lärande vara säker på att den utbildning som erbjuds på brickan är av hög kvalitet och anpassad till hens behov? Det är dessa frågor som högskolorna försöker besvara med hjälp av kvalitetskriterierna för digital pedagogik.

Projektets styrgrupp godkände den första versionen av kvalitetskriterierna för digital pedagogik vid sitt möte den 7 mars 2023. De här kvalitetskriterierna hjälper högskolorna att producera högkvalitativt utbildningsinnehåll för brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande. Kvalitetskriterierna är en del av en uppsättning allmänna spelregler som tillämpas på högskolornas verksamhet på brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande.

Kvalitetskriterierna för digital pedagogik har utvecklats tillsammans med högskolerepresentanter och nätverk sedan i höstas. Kvalitetskriterierna bygger på studier som genomfördes i fjol av delgenomförare och på workshoppar som ordnades för olika målgrupper.

Enligt kvalitetskriterierna ska studierna vara forskningsbaserade och utgöra modulära enheter som den lärande kan använda för att sätta ihop sina studier över ämnesgränserna på ett sätt som passar hen. Studier som är strukturerade i enlighet med kvalitetskriterierna måste omfatta en mängd olika alternativa metoder och den lärande måste kunna få och ge återkoppling under studiernas gång. Den lärande måste också få tillräcklig vägledning under sina studier.

Kvalitetskriterierna kräver att de digitalt producerade studierna är tillgängliga, dvs. att studierna kan avläggas med hjälp av olika tekniska hjälpmedel och att studiematerialet uppfyller tillgänglighetskraven. Kvalitetskriterierna innehåller också rekommendationer om lärplattformens användbarhet enligt vilka inlärningsprocessen och dess framsteg ska vara synliga på högskolans lärplattform.

Under våren 2023 kommer kvalitetskriterierna att testas och vidareutvecklas i samarbete med högskolorna. Pilothögskolorna testar kvalitetskriterierna och bedömer deras prestanda i förhållande till de olika innehållen i utbildningsutbudet. Nätverket av förändringssamordnare arbetar med att integrera kvalitetskriterierna i högskolornas egna planerings- och kvalitetsstyrningsprocesser. Inget separat system för kvalitetskontroll kommer att inrättas för det studieinnehåll som förs på brickan utan varje högskola kommer att ansvara för att kvalitetskriterierna tillämpas på lämpligt sätt på det studieutbud och det innehåll som tillhandahålls. Kvalitetskriterierna kommer också att integreras, där så är lämpligt, i utbildningar i digital pedagogik fr.o.m. år 2023.

Bekanta dig med kvalitetskriterierna: ladda ner materialet (pdf).

Mera information

Projektchef Tuula Heide

tuula.heide@csc.fi