Uutinen

Digipedagogiikan osatoteuttajatyöt ovat päässeet vauhtiin

Digipedagogiikan kasvava merkitys edellyttää uutta osaamista myös opettajilta, ohjaajilta ja koulutuksen suunnittelijoilta. Digivisio-työssä korkeakoulut ovat visioineet sekä korkeakoulupedagogiikan tulevaisuutta että ideoineet tapoja tukea opettajia ja muuta korkeakoulujen henkilökuntaa muutoksessa kohti oppimisen tulevaisuutta.

Digivisio 2030 –hankkeessa on käynnistynyt tänä syksynä monta digipedagogiikkaa koskevaa kehitystyötä, joita edistetään korkeakouluista tulevien asiantuntijoiden johdolla osatoteuttajatyönä. Osatoteuttajat ovat muodostaneet kahdeksan työryhmää eri aiheiden ympärille. Työryhmät tulevat suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia selvityksiä, koulutuksia ja suosituksia, jotka tulevat tukemaan digipedagogista kehitystyötä korkeakouluissa.

Osaamisen kehittämistä, opiskelukyvyn tukemista ja paljon muuta

Yksi osatoteuttajien työryhmistä suunnittelee opettajien ja tukihenkilöstön osaamisen kehittämistä käsittelevän esiselvityksen pohjalta kolme digipedagogiikkaan painottuvaa koulutusta, joiden aiheita ovat arviointi, pedagoginen käsikirjoittaminen, oppimismuotoilu ja oppijan ohjaus sekä yhteisöllisyys ja vuorovaikutus digiympäristöissä. Samalla työryhmä rakentaa korkeakouluille kansallisten pedagogiikan koulutusten mallia ja periaatteita.

Muut osatoteuttajista koostuvat työryhmät käsittelevät esimerkiksi opiskelijavalintojen ja valintakokeiden tulevaisuutta, yhteisen opintotarjonnan kehittämistä ja modulaarisuutta, opiskelukyvyn edistämistä ja oppimisen arvioinnin laatua, tekoälypohjaista ohjausta ja sen eettisiä ulottuvuuksia sekä yhteisten opintojen digipedagogisia pelisääntöjä ja korkeakoulupedagogiikan yhteistyön kehittämistä.

Digipedagogiikan asiantuntijat kehitystyön veturina

Digipedagogiikan osatoteuttajatöihin on haettu asiantuntijoita korkeakouluista kevään 2022 aikana. Osatoteuttajat työskentelevät syksyn ajan tiivisti teemojen parissa ja vuoden lopussa Digivisio 2030 –hankkeen ohjausryhmä linjaa osatoteuttajatöiden tulosten hyödyntämisestä ja jatkosuunnitelmista.

Katso kaikki osatoteuttajatöiden aiheet ja osallistujat (pdf-tiedosto).

Lisätietoja

digipedagogiikan asiantuntija Satu Hakanurmi, satu.hakanurmi@csc.fi

digipedagogiikan koordinaattori Sini Hakala, sini.hakala@csc.fi