Nyhet

Arbetet med den digipedagogiska delimplementeringen har kommit i gång

Den digitala pedagogikens växande betydelse kräver också nya färdigheter för lärare, utbildare och utbildningsplanerare. I Digivisio-arbetet har högskolorna både föreställt sig framtiden för högskolepedagogiken och tagit fram metoder för att stödja lärare och annan högskolepersonal i omvandlingen mot framtidens lärande.

Under hösten har Digivisio 2030-programmet lanserat ett antal utvecklingsprojekt för digital pedagogik som drivs vidare under ledning av experter från högskolor som en del av ett delimplementeringsprojekt. Delgenomförarna har bildat åtta arbetsgrupper kring de olika temana. Arbetsgrupperna kommer att planera och genomföra olika studier, utbildningar och rekommendationer för att stödja utvecklingen av digital pedagogik vid högskolorna.

Kompetensutveckling, stöd för studieförmåga och mycket mer

En av arbetsgrupperna kommer att utforma tre utbildningskurser i digital pedagogik baserade på en preliminär studie om utvecklingen av lärarnas och stödpersonalens kompetens. Temana är följande: bedömning, pedagogiska manuskript, design för lärande och vägledning av den lärande samt gemenskap och interaktion i digitala miljöer. Samtidigt utarbetar arbetsgruppen en modell och principer för nationell pedagogisk utbildning för högskolorna.

Andra arbetsgrupper bestående av delgenomförare kommer att behandla frågor som till exempel framtiden för urvalet av studerande och inträdesprov, utvecklingen av gemensamma studieprogram och deras modularitet, främjandet av studieförmåga och kvaliteten på bedömning, AI-baserad vägledning och dess etiska dimensioner, digitala pedagogiska regler för gemensamma studier och utvecklingen av samarbete inom högskolepedagogik.

Experter i digital pedagogik som drivkrafter för utveckling

Under våren 2022 sökte vi experter från högskolorna för att arbeta med den digi- pedagogiska delimplementeringen. Delgenomförarna kommer att arbeta med de olika temana under hösten och i slutet av året fattar styrgruppen för Digivisio 2030 beslut om hur de uppnådda resultaten ska utnyttjas och vilka är de fortsatta planerna.

Se alla teman och deltagare i delimplementeringsprojektet (på finska).

Mera information

Satu Hakanurmi, satu.hakanurmi@csc.fi

Sini Hakala, sini.hakala@csc.fi