Laatukriteerit

Työryhmä on käynyt läpi sekä suomalaisia että eurooppalaisia laatukriteereitä verkko-opetukselle ja näiden pohjalta on luotu ehdotus Digivisio 2030 –hankkeen tarpeisiin.

Suomalaisten korkeakoulujen soveltamien laatukriteerien hyvinä puolina on pidetty sitä, että laatukriteerit takaavat kaikille yhteisen laadun minimitason ja ne antavat raamit työskentelylle. Opetuksessa käytettyjen työkalujen tietoturva tarkistetaan ja niiden tuki on organisoitua. Laatukriteerit lisäävät myös läpinäkyvyyttä. 

Korkeakoulujen kanssa käydyissä keskusteluissa on nostettu esiin mm. seuraavia asioita:

  • Tarvitaan yhteiset, kansalliset kriteerit ilman hankenimiä. Kriteereitä tulisi ylläpitää myös hankkeen loputtua.
  • Selkeä järjestelmä, miten opettajia sitoutetaan käyttämään kriteereitä ja tuetaan niiden käytössä.
  • Kriteerien huomiointi oppilaitosten kurssipohjissa. Kurssipohja voisi ohjata laadukkaan toteutuksen luomiseen. Tarkistuslistan rinnalle.
  • Saavutettavuus, mobiilikäytettävyys ja vinkkejä kurssin suunnitteluun, esim. laadukas moduulitoteutus.
  • Opiskelijakeskeisyys ja opiskelijoiden oma vastuunotto. Ohjaus opintojen mitoitukseen, esim. kuinka kauan aineiston läpikäymiseen tai tehtävän tekemiseen menee aikaa.

Lisätietoja

Työryhmä: Jaana Koskela, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Linda Mannila Åbo Akademi

Lisätietoja: Satu Hakanurmi