Uutinen

Digivisio etenee kohti toteutuksia, ensimmäiset pilottikorkeakoulut valittu

Digivisio 2030 etenee kohti ensimmäisten palveluiden toteutusta. Palveluja kehitetään tiiviissä yhteiskehittämisen mallissa korkeakoulujen kesken. Perusperiaatteena on, että toteutettavat ratkaisut otetaan rajatusti käyttöön pilottikorkeakouluissa ennen laajaa tuotantokäyttöä. Pilotoinnin tavoitteena on teknisen toteutuksen kokeilun ja kehittämisen lisäksi viedä eteenpäin laadullista kehittämistä ja toiminnallista muutosta.

Ensimmäiset pilotit käynnistyvät syksyllä 2022 ja ne toteutetaan kahden eri teeman ympärillä:

1. Käyttäjäkeskeisen identiteetinhallinnan ratkaisu -pilotti

  • käyttäjäkeskeinen identiteetti
  • tunnistautuminen palveluihin
  • linkittäminen korkeakoulun identiteettiin

2. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin: muu korkeakoulujen koulutustarjonta -pilotti

  • Ei-formaalin koulutustarjonnan tunnistaminen ja paketointi jatkuvan oppimisen palvelumuodoksi
  • Tiedon kuvaaminen ja esittäminen yhteisessä tietoalustassa
  • Pedagogisen näkökulman huomioiminen

Tavoitteena on, että pilotointia tehdään erilaisissa korkeakouluympäristöissä, jotta piloteista syntyvä kokemus ja palaute ovat monipuolisia.

Ensimmäiset pilotit toteutetaan seuraavissa korkeakouluissa:

  • Käyttäjäkeskeisen identiteetinhallinnan ratkaisu: Satakunnan ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Tampereen korkeakoulusäätiö
  • Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin: muu korkeakoulujen tarjonta: Savonia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto

Piloteilla on seurantaryhmät, joiden kautta kaikki korkeakoulut voivat seurata etenemistä ja vaikuttaa tehtävään kehitystyöhön.

Lisätietoja:

Käyttäjäkeskeinen identiteetin- ja pääsynhallinta: lue lisää.

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin: lue lisää.

Lisätietoja

Anna Levy, asiantuntija, pilotit

Tiina Maltusch, projektipäällikkö, Käyttäjäkeskeinen identiteetin- ja pääsynhallinta

Heini-Maari Kemppainen, projektipäällikkö, Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin

Tulevaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista. Digivisio 2030 -hankkeessa kaikki Suomen korkeakoulut rakentavat yhdessä tulevaisuuden kanssa yhteensopivaa, kestävää osaamisen ekosysteemiä, jossa jokainen meistä voi helpommin ja joustavammin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin.