Nyhet

Digivisio är på väg mot det konkreta, de första pilothögskolorna är utvalda

Digivisio 2030 är på väg mot genomförandet av de första tjänsterna. Tjänsterna utvecklas i en nära modell för samskapande mellan högskolorna. Grundprincipen är att de lösningar som ska implementeras kommer att införas i begränsad omfattning vid pilothögskolorna före en omfattande produktionsanvändning. Utöver att experimentera och utveckla den tekniska implementeringen är syftet med pilotprojektet att föra vidare kvalitativ utveckling och funktionell förändring.

De första pilotprojekten startar under hösten 2022 och de genomförs kring två olika teman:

1. Användarcentrerad identitetshanteringslösning

  • användarcentrerad identitet
  • identifieringen i tjänsterna
  • länkning till högskolans identitet

2. Bricka för kontinuerligt och flexibelt lärande: övrigt högskoleutbud

  • identifiering och paketering av informellt utbud till en tjänsteform av kontinuerligt lärande
  • beskrivning och presentation av information på en gemensam plattform
  • hänsynstagande till det pedagogiska perspektivet

Målet är att pilotprojekten ska genomföras i olika högskolemiljöer så att erfarenheterna och feedbacken man får är mångsidiga.

De första pilotprojekten genomförs vid följande högskolor:

  • Användarcentrerad identitetshanteringslösning: Satakunda yrkeshögskola, Vasa yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Tammerfors högskolestiftelse
  • Bricka för kontinuerligt och flexibelt lärande: övrigt högskoleutbud:Savonia yrkeshögskola, Sydöstra Finlands yrkeshögskola, Humanistiska yrkeshögskolan, Aalto-universitetet

Pilotprojekten har uppföljningsgrupper genom vilka alla högskolor kan följa framstegen och påverka utvecklingsarbetet.

Ytterligare information:

Användarcentrerad identitetshanteringslösning

Tiina Maltusch, projektchef, Digivisio -projektbyrå

Bricka för kontinuerligt och flexibelt lärande

Heini-Maari Kemppainen, projektchef, Digivisio -projektbyrå

Pilotprojekt: Anna Levy, expert, Digivisio -projektbyrå

I framtiden behöver vårt samhälle allt mångsidigare kompetens. I projektet Digivisio 2030 bygger de finländska högskolorna tillsammans ett hållbart kunskapsekosystem som är kompatibelt med framtiden. Till följd av detta kan var och en av oss lära sig och samla till sig sin kompetens enklare och mer flexibelt för att kunna möta behoven i en föränderlig värld.