Kvalitetskriterier

Tjänsten Opin.fi utvecklas särskilt för de som lär sig kontinuerligt och betonar flexibiliteten i lärandet samt möjligheten att välja utbildningsinnehåll som bäst passar de egna behoven. Målet är att var och en av oss ska kunna ta med oss nytt lärande och kompetensutveckling in i vår vardag. Kvalitetskriterierna för digital pedagogik är ett verktyg som hjälper högskolorna att erbjuda ett högkvalitativt utbildningsinnehåll för kontinuerligt lärande.

Kvalitetskriterier för digital pedagogik i tjänsten Opin.fi

Forskningsbaserat tillvägagångssätt

Utbildningsinnehållet är baserat på undersökt, tillförlitlig information.

Modularitet

Den kan flexibelt hitta och välja innehåll som passar hens egen situation och behov.

Mångfald

Utbildningsinnehållet tar hänsyn till de lärandes olika bakgrunder och livssituationer.

Tillgänglighet

Vi främjar öppet lärande och ser till att tillgänglighetskraven uppfylls.

Användbarhet

Högskolornas lärplattformar är konsekventa och enhetliga strukturer är att föredra på högskolenivå.  

Läs mer om kvalitetskriterierna för digital pedagogik:

Hur kan kvalitetskriterierna användas?

Kvalitetskriterierna är en riktlinje för att producera utbildningsinnehåll av hög kvalitet, oavsett om det är informellt, icke-formellt eller formellt. En arbetsbok har skapats för att hjälpa till att omsätta kvalitetskriterierna i praktiken, med idéer och praktiska tips för att utveckla digital pedagogik.

Se arbetsboken med kvalitetskriterier för digital pedagogik: