Useita ajankohtia
Webinaari

Digipedagogiikan studiot 2021-2022: Kärkihankkeista eteenpäin

Ajankohdat

29.11.2021 12:00
10.12.2021 09:15
10.01.2022 14:00

Osallistuminen

Ilmoittautuminen studioihin on päättynyt.

Materiaalit

Studioiden tallenteet ja materiaalit löydät alta.

Lisätietoja

Satu Hakanurmi, asiantuntija, digipedagogiikka

satu.hakanurmi@csc.fi

Digipedagogiikan studiot 2021-2022

KÄRKIHANKKEISTA ETEENPÄIN – digipedagogiikan hyvät käytänteet jakoon

Digipedagogiikkaa eri tavoin tukevia tuotoksia syntyi monessa kärkihankkeessa. Kolmessa digipedagogiikan studiossa perehdyttiin siihen, miten näitä innovaatioita käytetään osana korkeakoulujen arkea. Samalla keskusteltiin, miten tuotoksia hyödynnetään jatkossa. Kolmen teeman sarja nosti esille ajankohtaisia asioita niin verkkokurssien suunnittelusta, opintojen saavutettavuudesta kuin avoimesta oppimisesta. Studioissa keskustelijoina oli kärkihankkeissa mukana olleita asiantuntijoita.

Studioiden tavoitteena oli levittää kärkihankkeiden digipedagogiikkaan liittyvää osaamista, arvioida tuotoksia tulevaisuusorientaatiolla ja keskustella niiden kehittämisestä osana digipedagogiikan edistämistä ja Digivisio 2030 -toimintoja.

Tilaisuuksien tallenteet on tarkoitettu korkeakoulujen opettajille, pedagogiselle ja tekniselle tukihenkilöstölle ja muille aiheista kiinnostuneille. Tallenteet on tekstitetty sekä suomeksi että englanniksi ja niitä voi hyödyntää korkeakoulujen omissa henkilöstökoulutuksissa.

Ma 29.11.2021 klo 12.00-13.30 Verkko-opetuksen suunnitteluun uusia käytänteitä

Aiheina digipedagogiset laatukriteerit, digimateriaalien laadun arvioiminen ja oppimisanalytiikan työkalut opettajilla. Kärkihankkeista esillä eAMK, MEDigi ja Analytiikka Äly. Studiossa keskustelijoina Mari Varonen (JAMK), Anna Levy (Digivisio 2030), Riikka Muurimäki (SeAMK), Matti Mäkelä (SeAMK), Janne Mikkola (TY).

Pe 10.12.2021 klo 9.15-10.45 Kohti verkko-opintojen parempaa saavutettavuutta

Aiheina opettajan eri tavat lisätä saavutettavuutta verkkoympäristöissä ja materiaaleissa sekä opetusta järjestävän yksikön saavutettavuutta edistävät toimintamallit. Studiossa keskustelijoina Merja Laamanen (JY), Krister Linnas (kokemusasiantuntija), Paula Pietilä (TY), Anna-Liisa Mattila (OY) ja Viena Rainio (Etelä-Suomen aluehallintovirasto).

Ma 10.1.2022 klo 14.00-15.30 Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit opettajan työssä

Aiheena avoin oppiminen osana opettajien arkea opetuksesta ja oppimateriaaleista yhteistyöprojekteihin. Näkökulmina opettajan työtä muuttavat avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit niin tekemisen, käyttämisen kuin jakamisen näkökulmasta. Studiossa mukana Anni Wärri ja Leena Strauss (Jobitti), Laura Riuttanen (Climate University), Teppo Varttala (KIVAKO), Kaisa Saastamoinen (LITO), Anna Lindfors (aoe.fi-palvelu, oppimisen avoimuus asiantuntijaryhmä).

Lisätietoja

Lisätietoja digipedagogiikan studioista

Satu Hakanurmi, asiantuntija

satu.hakanurmi@csc.fi