Uutinen

Yhteiset pelisäännöt ohjaamaan toimintaa korkeakoulujen ekosysteemissä

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehitystyön edetessä korkeakoulut ovat tunnistaneet tarpeen muodostaa yhteisesti hyväksytyt pelisäännöt sille, miten korkeakoulut toimivat palvelussa yksin ja yhteistyössä.

Yhteisiä pelisääntöjä ryhdyttiin valmistelemaan viime syksynä, ja ne jaettiin kahdelle eri tasolle: yleisiin ja käytännön pelisääntöihin. Yleisistä pelisäännöistä päättää korkeakoulujen yleiskokous, ja käytännön pelisäännöistä päättää hankkeen ohjausryhmä tai sen valtuuttamat tahot.

Ensimmäinen versio yleisistä pelisäännöistä hyväksyttiin hankkeen yleiskokouksessa 22.11.2022. Yleisten pelisääntöjen ensimmäisessä versiossa otetaan kantaa esimerkiksi datan hallinnoinnin ja jakamisen periaatteisiin, koulutustarjonnan kuvaamiseen ja esittämiseen jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella sekä korkeakoulujen vastuuseen palvelussa tarjottavasta koulutuksesta.

”Yleiset pelisäännöt tarkentavat vielä entisestään Digivisio-työn toimintatapoja ja tavoitteita. Pelisäännöt tulevat jatkossa tarkentumaan ja täydentymään, kun tarjottimen kehitystyössä edetään seuraaviin osajulkaisuihin. Kaikkia pelisääntöjen ensimmäisessä versiossa kuvattuja toiminnallisuuksia tai toimintatapoja ei vielä ole olemassa, ja työn etenemisen myötä tulee varmasti myös uusia kysymyksiä, joihin pelisäännöissä on hyvä ottaa kantaa”, projektipäällikkö Kalle Huhtala kertoo.

Seuraavaksi yleisiä pelisääntöjä ryhdytään soveltamaan käytännön työhön esimerkiksi pilotoinnissa. Tämän rinnalla hanketoimisto aloittaa korkeakoulujen kanssa arvojen ja eettisten periaatteiden määrittelyn. Käytännön pelisäännöt, jotka koskevat tarkemmin jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehitystyötä, tullaan kokoamaan vuoden 2023 aikana. Käytännön pelisääntöihin sisältyy esimerkiksi kysymykset lisensoinneista ja immateriaalioikeuksista sekä digipedagogisten laatukriteerien soveltamisesta käytäntöön.

Tutustu yleisten pelisääntöjen ensimmäiseen versioon: lataa materiaali.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Kalle Huhtala

kalle.huhtala@csc.fi