Nyhet

Gemensamma spelregler för att vägleda verksamheten i högskolornas ekosystem

I takt med att utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande har fortskridit har högskolorna identifierat behovet av att fastställa en uppsättning gemensamt överenskomna spelregler för hur de ska driva tjänsten både på egen hand och i samarbete.

Förberedelserna för gemensamma spelregler inleddes i höstas och delades in i två nivåer: en allmän och en praktisk. De allmänna reglerna beslutas av högskolornas generalmöte, medan projektets styrgrupp eller dess delegater fattar beslut över de praktiska spelreglerna.

Den första versionen av de allmänna spelreglerna godkändes av projektets generalmöte den 22 november 2022. Den tar ställning till frågor som till exempel principerna för datahantering och datadelning, beskrivningen och presentationen av utbildningsutbudet på brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande samt högskolornas ansvar för den utbildning som erbjuds i tjänsten.

”De allmänna spelreglerna specificerar ytterligare Digivisios arbetssätt och mål. Spelreglerna kommer att bli mer detaljerade och kompletterade framöver när utvecklingsarbetet av brickan går vidare till nästa delpublikationer. Alla funktioner eller metoder som beskrivs i den första versionen av spelreglerna finns inte ännu, och allteftersom arbetet fortskrider kommer det säkert att dyka upp nya frågor som måste behandlas i reglerna”, säger projektchef Kalle Huhtala.

Nästa steg är att tillämpa de allmänna spelreglerna på praktiskt arbete, till exempel i pilotprojekt Parallellt kommer projektbyrån att börja arbeta med högskolorna för att definiera värderingar och etiska principer. De praktiska spelreglerna för utvecklingen av brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande kommer att slutföras under år 2023. De här spelreglerna omfattar frågor som licensiering, immateriella rättigheter och tillämpning av digitala pedagogiska kvalitetskriterier i praktiken.

Bekanta dig med den första versionen av de allmänna spelreglerna: ladda ner materialet.

Mera information

Projektchef Kalle Huhtala