Uutinen

Pilottikorkeakoulujen pedagogiset kehittämisprojektit valmistuivat

Digivision 2.0 pilottikorkeakoulut ratkoivat kehittämisprojekteissaan parhaita käytäntöjä digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuottamiseen. Töiden lopputuotokset ovat kaikkien korkeakoulujen hyödynnettävissä, ja osa teemoista näkyy Digivision toiminnassa myös jatkossa.

Digivision 2.0-pilottiin osallistuneet korkeakoulut työstivät pilotin pedagogisena osa-alueena digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuottamista. Etenkin jatkuvia oppijoita palvellessa erilaiset digitaaliset opetusmuodot ja oppimisympäristöt usein korostuvat, sillä moni esimerkiksi työn ohessa osaamistaan kehittävä arvostaa paikasta ja ajasta riippumattomia opintomahdollisuuksia.

Kun digitaalisesti tuetun opintotarjonnan määrä jatkuvasti kasvaa, korostuu myös se, miten sitä suunnitellaan ja tuotetaan.

– Yksi avainkysymyksistä tässä pilotissa on ollut se, miten korkeakoulut voivat tuottaa digitaalisesti tuettuja opintoja niin, että tarjonta olisi opiskelijalle laadukasta ja prosessi koulun näkökulmasta sujuva, kertoo Digivision digipedagogiikan asiantuntija Satu Hakanurmi pilotin taustoista.

Kehittämisprojektit ovat kaikille avoimia

Yhteisen pilottityöskentelyn lisäksi korkeakoulut työstivät omia kehittämisprojektejaan, joiden aiheet valikoituivat yhteisesti tunnistetuista haasteista.

Kaikki työt esiteltiin Keilaniemessä järjestetyssä Digipedagogiikka joukkuepelinä -tapahtumassa maaliskuun puolivälissä. Hybriditapahtuma keräsi yli sata osallistujaa, mutta projekteihin voi tutustua myös jälkikäteen.

– Samojen teemojen parissa työskentelevien kannattaa lukaista projektien tiivistelmät läpi. Jos jokin aihe kolahtaa erityisesti, löytyy niistä myös tekijöiden tiedot. Eniten kiinnostusta herättäneet aiheet tulevat näkymään ja kuulumaan myös ensi syksynä digipedagogiikan studiossa, Hakanurmi vinkkaa.

Tutustu kehittämisprojektien tiivistelmiin:

Klikkaa haluamasi esitys auki ensimmäiseltä sivulta tai sen jälkeen yläreunan valikosta.

Lue lisää aiheesta:


Pilottikorkeakoulut ratkovat digitaalisesti tuetun tarjonnan parhaita käytäntöjä
Maailma muuttuu, ja oppijat, oppiminen ja korkeakoulut sen mukana. Tarve erilaisille oppimissisällöille kasvaa jatkuvasti eikä pelkkä tutkintoon tähtäävä tarjonta enää vastaa kysyntään. Mutta miten uudenlaista oppimissisältöä voidaan tarjota ja tuottaa jouhevasti? Digivision 2.0 -pilottikorkeakoulut lähtivät ratkomaan parhaita käytäntöjä digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuottamiseen.
Lue lisää »