Evenemang

Digivisio anordnar regelbundet olika evenemang och aktiviteter där du kan få information om hur projektet fortskrider, hur tjänsten utvecklas och aktuella nyheter. Evenemangen är huvudsakligen webbinarier, som du kan delta i via Zoom. Webbinarierna är på finska.

Du hittar mer information om evenemangen och tidtabellen på den finskspråkiga webbplatsen »

Digivisio-webbinarier

Digivisio-webbinarierna fokuserar på projektets framsteg och innehållet varierar beroende på vad som är aktuellt för tillfället. Webbinarierna är avsedda för alla som är intresserade av Digivisio.

Demowebbinarier

Demowebbinarier anordnas fyra gånger per år. Webbinariet presenterar vad som har uppnåtts i utvecklingen av tjänsten under kvartalet.

Digipedagogiska studior

Som namnet antyder fokuserar de digipedagogiska studiorna på digipedagogiska teman. Studiorna har en dialogisk anda, där både gästande experter från högskolor och nätverk samt Digivisios egna proffs på digital pedagogik får komma till tals.

Studiorna riktar sig till alla som är intresserade av digital pedagogik, men i synnerhet ger de information och intressanta perspektiv för lärare samt pedagogisk och teknisk stödpersonal inom högskolorna

IT-webbinarier

IT-webbinarierna öppnar upp den stora bilden av Digivisios IT-helhet. Syftet är att öka högskolornas förståelse för de kompetenser, lösningar och system som utvecklas i projektet och hur de kan användas för att förbättra den egna verksamheten. Evenemangen riktar sig särskilt till IT-personal på högskolorna.