Material

Hur ser framtidens lärande ut? Bekanta dig med det grafiska utseendet Digivisio 2030-projektet. Ladda ned projektets logotyp och annat material för din användning.

Grafiskt utseende

Det grafiska utseendet för Digivisio 2030-projektet definieras i den grafiska manualen. Den innehåller anvisningar om till exempel tillämpningen av Digivisios utseende i högskolematerialen.

Ladda ned den grafiska manualen som pdf-fil nedan (på finska).

Logotyp

Logotypens primära färg är svart. Beroende på applikationens andra färg kan logotypen användas i utseendets alla huvudfärger. Se alltid till att logotypen sticker ut tillräckligt tydligt från bakgrunden. Du hittar anvisningar om hur du använder logotypen korrekt i den grafiska manualen.

Använd alltid officiella logotyper i originalformat. Ändra inte logotypen och använd den endast i tillåtna färger.

Ladda ned logotyperna som png-filformat nedan.

Material

Annat kommunikationsmaterial (t. ex. fotografier och grafiska element) finns att ladda ned för högskolornas kontaktpersoner i projektets Eduuni wiki (kräver inloggning).

Mera information

Kontakta vår kommunikationsteam

Kommunikationschef
Rauha Kiljunen-Ruotsalainen
rauha.kiljunen-ruotsalainen@csc.fi

Kommunikationsexpert
Tiia Jokela
tiia.jokela@csc.fi