Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy / Digivisio 2030 -projekt.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.digivisio2030.fi och har upprättats / uppdaterats 13.05.2022. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören.
  • direktsända videor och ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt.

Förfrågningar för otillgängligt videor och ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras och publiceras på nytt via epost: digivisio@csc.fi.

2. Oproportionell börda

Alla filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) är inte fullständigt tillgängliga. För närvarande har projektbyrån inte tillräckligt med personal för att garantera tillgängligheten för alla filer. Förfrågningar för otillgängligt filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, odt) via epost: digivisio@csc.fi.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

digivisio@csc.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000