Kontaktuppgifter

I projektet Digivision 2030 bygger alla finländska högskolor tillsammans upp en framtid för lärande. Projektbyrån ansvarar för att driva projektet på daglig basis och högskolorna vägleder projektet genom styrgruppen och generalmötet. Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra experter och styrgruppen. Bekanta dig med projektbyrån och ta kontakt!

Projektbyrå

Kontakt

I allmänna frågor angående projektet, vänligen kontakta projektbyrån. Nedan hittar du experternas kontaktuppgifter och presentationer.

Alla e-postadresser är enligt formen etunimi.sukunimi@csc.fi

E-post till projektbyrån:

digivisio@csc.fi

Postadress:

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Digivisio 2030-projektet

PB 405, 02101 Esbo

Besöksadress:

Life Science Center Keilaniemi, Kägelstranden 14, Esbo

Faktureringsanvisningar

Kontaktuppgifter för fakturering:

digivisio@csc.fi

Kontakta vår kommunikationsteam

Kommunikationschef Rauha Kiljunen-Ruotsalainen, rauha.kiljunen-ruotsalainen@csc.fi

Kommunikationsexpert Tiia Jokela, tiia.jokela@csc.fi