Högskolor

Alla Finlands 38 högskolor är med i projektet Digivisio 2030. Nedan hittar du sidorna för alla yrkeshögskolor och universitet.

Aalto-universitetet

Arcada

Yrkeshögskolan Arcada

Centria

Centria yrkeshögskola

Diak

Diakoniyrkeshögskolan

Försvarshögskolan

Haaga-Helia

Haaga-Helia yrkeshögskola

Hanken

Svenska Handelshögskolan

Helsingfors universitet

Humak

Humanistiska yrkeshögskolan

HAMK

Tavastlands yrkeshögskola

Högskolan på Åland

JAMK

Jyväskylä yrkeshögskola

Jyväskylä universitet

KAMK

Kajana yrkeshögskola

Karelia

Karelia yrkeshögskolan

Konstuniversitetet

LAB

Yrkeshögskolan LAB

Lapplands universitet

Lapland UAS

Lapplands yrkeshögskola

Laurea

Laurea yrkeshögskola

LUT

Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

Metropolia

Yrkeshögskolan Metropolia

Novia

Yrkeshögskolan Novia

Polisyrkes­högskolan

Samk

Satakunda yrkeshögskola

Savonia

Savonia yrkeshögskola

SeAMK

Seinäjoki yrkeshögskola

XAMK

Sydöstra Finlands yrkeshögskola

TAMK

Tammerfors yrkeshögskola

Tammerfors universitet

Turku AMK

Åbo yrkeshögskola

OAMK

Yrkeshögskolan i Uleåborg

Uleåborgs universitet

Östra Finlands universitet

Vasa universitet

VAMK

Vasa yrkeshögskola

Åbo Akademi

Åbo universitet