Handlingssätt för tjänsten

Opin.fi är en tjänst för alla finländska högskolor, där verksamheten bygger på samarbete. Handlingssätten utgör grunden för verksamheten i tjänsten Opin.fi och beskriver hur högskolorna agerar i tjänsten både individuellt och tillsammans, vilket skapar ett ekosystem för lärande.

Läs mer om handlingssätten:

Handlingssätten vidareutvecklas allteftersom tjänsten utvecklas.