Tjänsten Opin.fi

Opin.fi tar dig med på din egen inlärningsresa

Tjänsten Opin.fi är Digivisios första implementering: en tjänst som sammanför de finländska högskolornas öppna studieutbud. Samtidigt öppnar det upp möjligheter till kontinuerligt lärande för dem som är intresserade av högskolestudier i alla skeden av arbetslivet och det övriga livet.

Betafasen för tjänsten inleds i slutet av 2024 och Opin.fi kommer att vara tillgänglig för alla studerande under 2025. Du kan bekanta dig med tjänstens utveckling mer ingående på sidan tjänsten Opin.fi:s framsteg. ».

Fördelar för den lärande:

 • Den lärande hittar studier som lämpar sig för den egna situationen på ett och samma ställe.
 • Tjänsten inspirerar med studiemöjligheter – det är lätt för den lärande att hitta studier oberoende av tid och plats.
 • Ökad kvalitet i utbudet – tjänsten hjälper också högskolorna att bättre betjäna de kontinuerliga lärande.
 • Anmälan och betalning ska ske på samma ställe i fortsättningen.

Fördelar för högskolan:

 • Synlighet: att synliggöra utbildningsutbudet och hjälpa de lärande att hitta rätta studier – färre studieavbrott.
 • Nåbarhet: högskolan når ut till ett bredare spektrum av målgrupper, oavsett var de befinner sig.
 • Förståelse för den lärande: tjänstedata hjälper till att förstå de lärandes intressen och öppnar upp för nya idéer för utveckling.
 • Effektivitet: gemensamma strategier mellan högskolor ger effektivitet.

Se videon för mer information om tjänsten:

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.

Opin.fi betjänar ett brett spektrum av lärande

De lärande har olika mål, bakgrunder och behov. Opin.fi hjälper dig att hitta de studier som passar bäst för din situation bland de finländska högskolornas öppna utbud.

Tjänsten är för de lärande som

 • är intresserade av kompetensutveckling
 • vill fördjupa sina tidigare kunskaper
 • vill lära sig något helt nytt
 • vill byta bransch
 • vet exakt vad de vill ha
 • fortfarande söker efter riktning
 • vill utvecklas vid sidan av arbetet

Vi är alla lärande.

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.

Viktiga egenskaper för tjänsten

Utbildningsutbud

För första gången kan den lärande bläddra bland och jämföra högskolornas öppna utbud i en och samma tjänst. Opin.fi innehåller även icke-studiepoängsatt utbud från högskolor som till exempel webbinarier och poddar.

Eget lärande

När den lärande har identifierat sig i tjänsten, får hen tillgång till en personlig ”eget lärande” -vy. Detta gör att du kan hantera din egen utbildningshistorik samt dina kontakter, intressen och inställningar för rekommendationer.

Vägledning och rekommendationer 

Opin.fi:s väglednings- och rekommendationsprinciper hjälper den lärande att hitta rätt utbildning för just hen. Hjälp och stöd finns tillgängligt vid servicedesk om det behövs.

Analys

När de lärande använder tjänsten genereras data. Analyser hjälper högskolorna att förstå t.ex. vilken typ av innehåll som de lärande är intresserade av. På så sätt kan högskolorna utveckla sitt utbildningsutbud för att ännu bättre tillgodose de lärandes behov.

Innehållssidor

På sidorna för olika teman och organisationer får den lärande inspiration och mer information om högskolorna och deras utbud.

Anmälan

Den lärande kan anmäla sig till utbildningsutbudet genom att följa länken till högskolans tjänst.

Läs mer om tjänsten Opin.fi: