Framsteg

De långsiktiga målen för Digivisio 2030-projektet sträcker sig till år 2030. Hur kommer framstegen i projektet att följas upp? Bekanta dig med projektmålen och uppföljningen!

Projektbyrån främjar målen för projektet genom SAFe-ramverket d.v.s. agilt utvecklingsarbete. Projektbyråns arbete är rytmiskt på kvartalsbasis: separata mål kommer att fastställas för varje kvartal eller så kommer deras genomförande att utvärderas i en demo i slutet av varje inkrement. Generalmötet godkänner årligen en årsplan och budget för projektet. Inom ramen för detta leder styrgruppen projektbyråns operativa arbete.

Målen och verksamhetsplan för år 2024

Målen 2024

 1. Öppnande av betaversionen av tjänsten Opin.fi
  Tjänsten öppnas för ett begränsat antal lärande under året för att samla in feedback.
 2. Beredskap för lansering
  Digivisios tjänster och de första högskolorna är redo för lansering: både operativ och teknisk beredskap har uppnåtts och kvalitetskriterier för digital pedagogik tillämpas..
 3. Målen för nästa fas har fastställts och förberedelserna har inletts
  Högskolorna har enats om målen för nästa fas i projektet och förberedelserna för genomförandet har inletts. Finansieringen för nästa fas av projektet har också säkrats.
 4. Smidigt och effektivt samarbete
  Samarbetet är smidigt och effektivt mellan högskolorna, mellan högskolorna och projektbyrån samt med partnerna. Det finns en tydlig styrnings- och verksamhetsmodell mellan projektet och bolaget.

Se projektets verksamhetsplan för 2024:

Målen och resultaten 2021-2023

Prenumerera på projektets nyhetsbrev

Du får de allra nyaste uppgifterna om framstegen i projektet direkt i din e-post!

Mera information

Vänligen kontakta projektbyrån med alla frågor angående projektets framsteg

digivisio@csc.fi