Framsteg

De långsiktiga målen för Digivisio 2030-projektet sträcker sig till år 2030. Hur kommer framstegen i projektet att följas upp? Bekanta dig med projektmålen och uppföljningen!

Projektet Digivisio 2030 är ett gemensamt projekt för alla 38 finländska högskolor och dess mål t. o. m. år 2030 är:

Projektplanen för Digivisio 2030 godkändes av högskolornas gemensamma generalmöte hösten 2021. Bekanta dig med projektplanen (på finska).

Bekanta dig med projektets färdplan som sträcker sig till år 2024 (på finska).

Högskolorna styr Digivisio-arbetet

Generalmötet, som består av representanter för alla högskolor, är projektets främsta beslutsfattare.

Styrgruppen styr projektets operativa verksamhet i enlighet med generalmötets riktlinjer. Högskolorna har valt ut sina representanter till projektets styrgrupp.

Projektbyrån ansvarar för det praktiska genomförandet. Det praktiska utvecklingsarbetet styrs av mål och färdplaner som upprättats med högskolorna d.v.s. generalmötet och styrgruppen.

Generalmötet godkänner årligen en årsplan och budget för projektet. Inom ramen för detta leder styrgruppen projektbyråns operativa arbete. Projektbyrån främjar målen för projektet genom SAFe-ramverket d.v.s. agilt utvecklingsarbete.

Från och med år 2022 kommer projektbyråns arbete att vara rytmiskt på kvartalsbasis: separata mål kommer att fastställas för varje kvartal eller så kommer deras genomförande att utvärderas i en demo i slutet av varje inkrement.

Prenumerera på projektets nyhetsbrev och du får de allra nyaste uppgifterna om framstegen i projektet direkt i din e-post!

Mera information

Vänligen kontakta projektbyrån med alla frågor angående projektets framsteg

digivisio@csc.fi