Världens bästa digipedagogik

Vilken typ av högskole- och digital pedagogik som krävs för framtidens lärande?

Pedagogiken lever och utvecklas ständigt och därför behöver vi en gemensam vision för dess utveckling inom ramen för projektet Digivisio 2030.

Världens bästa digipedagogik är relevant och effektiv, eftersom den 

  • lever i tiden,
  • bygger på vardagen och 
  • tillgodoser behoven hos den lärande.

Ur den lärandes synvinkel håller högkvalitativ pedagogik jämna steg med den föränderliga världen och undanröjer hinder för inlärning.

I framtiden kommer digital pedagogik att ses som en integrerad del av högskolepedagogiken och lärarna kommer att erbjudas mer stöd i sitt dagliga arbete.

Den bästa pedagogiken i världen utvecklas genom möten mellan pedagogiska experter, dvs. digipedagogiken utvecklas i samarbete mellan högskolor och experter.

Se på videon:

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.

Utforska den praktiska tillämpningen av digital pedagogik:

Aktuellt inom digital pedagogik: