Examensarbeten

Är du intresserad av framtidens lärande, artificiell intelligens som stöd för den lärande eller utvecklingen av nya digitala tjänster? Hitta ett ämne för ditt examensarbete i Digivisio 2030!

Vi i Digivisio 2030 ser fram emot att få höra dina förslag till examensarbete. På den här sidan kommer vi också att informera dig om de ämnen som vi erbjuder. 

Vår princip är att vi för varje examensarbete betalar antingen en praktiklön i enlighet med CSC:s praktikpolicy eller en lämplig ersättning för ett beställt examensarbete. Vi kommer att utse en kontaktperson från projektbyrån som handledare för examensarbetet. Den studerande ansvarar för att ta hänsyn till den egna högskolans anvisningar och principer.

Examensarbetet ska stödja Digivisios mål eller verksamhet, och den handledare som utses av projektbyrån hjälper den studerande att klargöra det här perspektivet.

Examensarbetena stöder en av huvudprinciperna i Digivisio-projektet: principen om den lärandes perspektiv och deltagande.

Mera information

Om du är intresserad av att göra ditt examensarbete som en del av Digivisio 2030-projektet, vänligen kontakta projektbyrån.

digivisio@csc.fi