Tervetuloa Digivision vuoden ensimmäiseen webinaariin 27.1. klo 12-13

Webinaarin ohjelma Tilaisuuden avaus Oppimisen ekosysteemi -esiselvitys, Kalle Huhtala, hankepäällikkö Digivision arvovirtojen ja prosessien kuvaamisesta, Erika Maliranta, hankepäällikkö Opettajien ja tukipalveluhenkilöstön osaamisen kehittäminen -esiselvitys, Tuula Heide, hankepäälllikkö Tilaisuuden […]

Webinaari 13.1. klo 9 – 10.30: Omadata ja Digivisio – esiin nousevia asioita

Korkeakoulujen Digivision 2030 toteutumista edellyttävät muutokset lainsäädännössä ja asetuksissa sekä lainsäädännön ja asetusten tulkinnassa -webinaarisarjan toinen tilaisuus järjestetään 13.1. klo 9-10.30. Tervetuloa mukaan! Webinaarin teema: […]

Osallistu työpajasarjaan: Opiskelijoiden opiskelukyky, opiskelutaidot ja keskeyttämisen ehkäiseminen

Tervetuloa rakentamaan yhdessä esitystä, miten tuemme opiskelukykyä ja oppimistaitoja ja ehkäisemme opintojen keskeytymistä digitaalisissa oppimisympäristöissä. Osallistu työpajoihin: Ma 10.1. 2022 kello 13.00-16.00 Digitaaliset opiskelu- ja […]

Tervetuloa vuoden 2021 viimeiseen webinaariin 14.12. klo 11-12

Webinaarin ohjelma Tilaisuuden avaus Digivision vuosi 2021 ja katse kohti ensi vuotta, Hanna Nordlund, hankejohtaja Käyttäjäkeskeisen identiteetin ja pääsynhallinnan projektin kuulumisia, Tiina Maltusch, projektipäällikkö Digivision […]

Järjestämme esittelywebinaarin teknisiä ratkaisuja toteuttaville toimittajille 29.11.

Digivisio 2030 -hanke järjestää esittelywebinaarin mahdollisille palveluita ja teknisiä ratkaisuja toteuttaville toimittajille maanantaina 29.11. klo 12.30-14.00. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä aletaan hakea kilpailutuksella yhteistyökumppaneita palvelujen […]

Viisi näkökulmaa Suomen korkeakouluopiskelijoihin -osallistu teematyöpajoihin 30.11., 2.12. tai 8.12.

Järjestämme kolme samansisältöistä työpajaa teemalla Viisi näkökulmaa Suomen korkeakouluopiskelijoihin. Tervetuloa mukaan! Digivision kohderyhmä on poikkeuksellisen laaja. Se kattaa kaikkien Suomen korkeakoulujen kaikki opintoalat, tutkinto- ja […]

Tervetuloa marraskuun webinaariimme 18.11. 2021 klo 15.30-16.30

Webinaarin ohjelma Tilaisuuden avaus Digipedagogiikan tilannekatsaus, Tuula Heide, hankepäällikkö Digivision kokonaisarkkitehtuuri, Vilho Kolehmainen, hankepäällikkö Intro Safeen, Kaisa Anttila, laatupäällikkö Kooste Digivision loppuvuoden tapahtumista ja tilaisuuksista, […]

Osallistu Digivisio 2030 Digipedagogiikan studiot 2021-2022 sarjaan!

KÄRKIHANKKEISTA ETEENPÄIN –digipedagogiikan hyvät käytänteet jakoon! Digipedagogiikkaa eri tavoin tukevia tuotoksia syntyi monessa kärkihankkeessa. Digivisio 2030 digipedagogiikan kolmen teeman sarja nostaa esille ajankohtaisia asioita niin […]

User-centred identity and access management project solves the challenges of flexible learning and the mobility of learners and information

The current model of identity management, in which higher education institutions have their own organisation-based solution, does not serve the objectives and needs of continuous […]

Projektet för en användarcentrerad identitets- och åtkomsthantering löser utmaningarna för flexibelt lärande samt studerande- och informationsrörlighet

Den nuvarande modellen för identitetshantering, där högskolorna använder en egen organisationscentrerad lösning, tjänar inte målen och behoven för kontinuerligt lärande – att studerande flexibelt och […]

Webinaari: Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin 3.11. kello 13-13.45

Tervetuloa kuulemaan ja kyselemään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin -konseptista! Jatkuvan oppimisen -projektin tarkoituksena on nopeuttaa Digivisio 2030 -hankkeessa valmisteltavien palveluiden toteutusta ja käyttöönottoa, erityisesti […]

Käyttäjäkeskeisen identiteetin- ja pääsynhallinnan -projekti ratkoo joustavan oppimisen ja oppijoiden sekä tiedon liikkuvuuden haasteita

Identiteetinhallinnan nykyinen malli, jossa korkeakouluilla on käytössään oma organisaatiokeskeinen ratkaisu, ei palvele optimaalisesti jatkuvan oppimisen tavoitteita ja tarpeita – sitä, että oppija voi joustavasti ja […]

Tervetuloa mukaan Digivisio 2030 -webinaariin 12.10. klo 11-12

Tervetuloa lokakuun webinaariimme! Webinaarin ohjelma Tilaisuuden avaus Tilannekatsaus, Hanna Nordlund, hankejohtaja Käyttäjäkeskeisen identiteetin- ja pääsynhallinnan -projektin ensimmäinen toteutusvaihe, Tiina Maltusch, projektipäällikkö Jatkuvan oppimisen projekti: korkeakoulujen […]

Webinaari 6.10 klo 8.30-10: Lainsäädäntö korkeakoulujen yhteistyön mahdollistajana

Käynnistämme webinaarisarjan teemana korkeakoulujen Digivision 2030 toteutumista edellyttävät muutokset lainsäädännössä ja asetuksissa sekä lainsäädännön ja asetusten tulkinnassa. Webinaarisarjan tavoitteena on jakaa ajantasaista tietoa Digivision etenemisestä, erityisesti […]

Tulo kuulolle Digivision syyskuun webinaariin 14.9. klo 11-12

Webinaarin ohjelma Tilaisuuden avaus Kooste Digivisio 2030 suunnitelmiin saaduista kommenteista ja seuraavat askeleet, Hanna Nordlund, hankejohtaja Tarinallistettu skenaario, Sakari Heikkilä, hankepäällikkö Digivisio 2030 kokonaisarkkitehtuurityö, Vilho […]

Digivisio 2030 -hanketoimiston kokoonpano kasvanut kesän aikana

Digivisio 2030 -hanketoimisto on kesän aikana saanut paljon uusia kasvoja ja osaamista mukaan. Hanketoimisto vastaa hankkeen operatiivisesta työstä ohjausryhmän ja yleiskokouksen ohjauksessa. Toivotimme tervetulleeksi elokuun […]

Elokuun webinaarin teemana perehdytys Digivisio 2030 hankkeeseen

Tervetuloa mukaan Digivisio 2030 -webinaariin 18.8.2021 klo 9-10 Webinaarin ohjelma: Tilaisuuden avaus Perehdytys Digivisio 2030 -hankkeeseen: Digivisio 2030 tausta ja tavoitteet, Ilkka Niemelä, hankkeen ohjausryhmän […]

A preliminary study completed – the implementation of Digivision 2030 by higher education institutions requires changes to legislation

The aim of the joint digivision of all Finnish higher education institutions is to make Finland a model country for learner-centered and flexible learning by […]

Förverkligandet av högskolornas gemensamma Digivision 2030 torde kräva ändringar i lagstiftningen och förordningarna – förutredningen om ämnet har färdigställts

Målet med den gemensamma digivisionen vid alla högskolor i Finland är att fram till 2030 göra Finland till ett modelland för lärande som fokuserar på […]

New steering group appointed for the Digivision 2030 project

A new steering group has been appointed for the Digivision 2030 project at the General Assembly held on 27 May 2021*. The term of the […]

Ny styrgrupp utsedd för projektet Digivision 2030

En ny styrgrupp har utsetts för projektet Digivision 2030 vid Generalmötet* som hölls 27.5.2021. Den nya styrgruppens verksamhetsperiod är 1.8.2021–31.12.2023.   Enligt avtalet om deltagande fick […]

Korkeakoulujen yhteisen Digivisio 2030 toteutuminen vaatinee muutoksia lainsäädäntöön ja asetuksiin -esiselvitys aiheesta valmistunut

Kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteisen digivision tavoitteena on luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä oppijakeskeisen ja joustavan oppimisen mallimaa. Jotta tavoitteeseen päästään, täytyy korkeakoulujen sopia yhdessä merkittävistä […]

Digivisio 2030 -hankkeelle nimetty uusi ohjausryhmä

Digivisio 2030 -hankkeelle on nimetty uusi ohjausryhmä 27.5.2021 pidetyssä Yleiskokouksessa*. Uuden ohjausryhmän toimintakausi on 1.8.2021–31.12.2023. Osallistumissopimuksen mukaisesti korkeakoulut saivat ehdottaa ohjausryhmään jäseniä. Nimitystyöryhmä teki esityksen […]

Tervetuloa mukaan Digivisio 2030 -webinaariin 16.6.2021 klo 13-14

Tervetuloa Digivisio 2030 -hankkeen kesäkuun webinaariin Webinaarin ohjelma Tilaisuuden avaus Yhteenveto kevään toiminnasta ja tilannekatsaus, Hanna Nordlund Digivisio 2030 -palveluiden esiselvitykset, Vilho Kolehmainen Q&A Katse […]

Monta mielenkiintoista paikkaa auki Digivisio 2030 hanketoimistossa!

Digivisio 2030 -hankkeen hanketoimistoon haetaan nyt Laatupäällikköä tai -asiantuntijaa kehittämään ja jalkauttamaan hanke- ja projektijohtamisen prosesseja sekä digitaalisen palvelukehityksen ja -tuotannon laatua Neljää tuoteomistajaa vastaamaan […]

Haemme hankepäällikköä vastaamaan Digivisio 2030 kumppanuuksista ja ekosysteemin rakentamisesta

Digivisio 2030 on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa. Haemme nyt hankepäällikköä vastaamaan Digivisio 2030 kumppanuuksista ja ekosysteemin rakentamisesta. Digivisio 2030-hankkeella on […]

Ilmoittautuminen toukokuun webinaariin 20.5. klo 9-10 käynnissä!

Kerromme webinaarissa tuttuun tapaan Digivision ajankohtaisista asioista ja käynnissä olevasta työstä. Webinaarissa voit myös esittää kysymyksiä hanketoimistolle ja ohjausryhmälle. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille! Webinaarin […]

22.4.2021 webinaarin tallenne ja materiaalit

Huhtikuun webinaarissa kuultiin jälleen ajankohtaisimmat uutiset hankkeen etenemisestä ja käynnissä olevasta työstä. Webinaari keräsi noin 200 henkeä kuulemaan Digivision kuulumisia. Digivisio 2030 -hankeen hankejohtaja Hanna […]

Konsortioyhteistyö ja rahoitus (TP1) ja Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen (TP5) työpakettien hankepäälliköt valittu

Digivisio 2030 -hanketoimiston organisoituminen jatkuu. Konsortioyhteistyö ja rahoitus -työpaketin (TP1) ja Toiminnallinen muutos ja muutosjohtamisen -työpaketin (TP5) hankepäälliköt aloittavat toukokuun alkupuolella. ”Toivotamme uudet hankepäälliköt tervetulleeksi! […]

All higher education institutions have signed the Digivisio 2030 participation agreement

The Digivisio 2030 project is one of the decade’s most significant digitalization projects for higher education institutions in Finland. Its aim is to ensure flexible […]

Alla högskolor har undertecknat avtalet om deltagande för Digivision 2030

Digivision 2030-projektet är ett av årtiondets mest betydande digitaliseringsprojekt för högskolorna i Finland. Dess målsättning är att trygga möjligheterna till flexibelt lärande för studerande, och å […]

Kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet Digivisio 2030 -osallistumissopimuksen

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä koulutusalan digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja toisaalta parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, […]

Ilmoittaudu mukaan huhtikuun webinaariin: 22.4. klo 14-15

Kerromme webinaarissa tuttuun tapaan Digivision ajankohtaisista asioista ja käynnissä olevasta työstä. Webinaarissa voit myös esittää kysymyksiä hanketoimistolle ja ohjausryhmälle. Webinaari on avoin kaikille kiinnostuneille! Webinaarin […]

23.3.2021 webinaarin tallenne ja esitysmateriaali

Maaliskuun webinaarissa kuultiin ajankohtaisimmat uutiset hankkeen etenemisestä ja eri työpakettien käynnissä olevasta työstä. Webinaari keräsi noin 300 henkeä kuulemaan Digivision kuulumisia. Digivisio 2030 -hankeen hankejohtaja […]

Tuula Heide valittu Digivisio 2030 -hanketoimistoon digipedagogiikka -työpaketin hankepäälliköksi

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin […]

Seuraava webinaariimme järjestetään 23.3. -ilmoittaudu mukaan!

Maaliskuun webinaarissa, 23.3. klo 13-14, kuulemme mm. lainsäädännön muutostarpeet -työstä sekä Digivision kokonaisarkkitehtuurityön edistämisestä. Webinaarin aikana voi esittää kysymyksiä Digivision hanketoimistolle ja ohjausryhmälle. Voit toimittaa […]

23.2.2021 webinaarin tallenne ja esitysmateriaali

Vuoden ensimmäisessä webinaarissa kuultiin ajankohtaisimmat uutiset hankkeen etenemisestä ja työpakettien käynnistymisestä. Webinaari keräsi noin 300 henkeä kuulemaan Digivision kuulumisia. Digivisio 2030 -hankeen ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka […]

Haemme neljää hankepäällikköä Digivisio 2030 -hanketoimistoon

Haemme hankepäälliköitä Digivisio 2030 -hanketoimistoon viemään eteenpäin yhtä vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa. Digivisio 2030 -hankkeen hanketoimistoon haetaan nyt Hankepäällikköä vastaamaan Konsortioyhteistyö […]

Digivisio 2030 -hankeen organisoituminen etenee -ensimmäisten työpakettien vetäjät valittu

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin […]

Högskolornas projekt Digivision 2030 inleds

Universitetens och yrkeshögskolornas gemensamma projekt Digivision 2030 ökar alla studerandes möjligheter till flexibelt lärande. Målet är att under de kommande tio åren förnya den finländska […]

Korkeakoulujen Digivisio 2030 -hankkeen toteuttaminen vauhtiin

Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteinen Digivisio 2030 -hanke lisää kaikkien oppijoiden mahdollisuuksia joustavaan oppimiseen. Tavoitteena on seuraavien kymmenen vuoden aikana uudistaa suomalaista korkeakoulutusta digitalisaation avulla […]

Tervetuloa Digivisio 2030 -webinaariin 23.2. klo 13–14!

Vuoden ensimmäisessä webinaarissa 23.2. klo 13-14 kuulemme ajankohtaisimmat uutiset hankkeen etenemisestä ja työpakettien käynnistymisestä. Webinaarin aikana voi esittää kysymyksiä Digivision hanketoimistolle ja ohjausryhmälle, kysymyksiä voi […]

Digivisio 2030 -hankkeen webinaari 4.12.2020

Joulukuun webinaarissa kuultiin Digivisio 2030 -hankkeen ajankohtaisimmista asioista. Webinaari keräsi noin 200 henkeä kuulemaan Digivision kuulumisia. Digivisio 2030 -hankeen ohjausryhmän puheenjohtaja Ilkka Niemelä kuvasi puheenvuorossaan […]

Avoimet työpaikat Digivisio 2030 -hankkeen hanketoimistossa

Digivisio 2030 -hanke hakee viestintäpäällikköä sekä kolmea hankepäällikköä vastaamaan hankkeen ensimmäisistä työpaketeista Digivisio 2030 on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa. Hankkeessa […]

Tervetuloa Digivisio 2030 -hankkeen webinaariin

Kutsumme kaikki kiinnostuneet mukaan Digivisio 2030 -hankkeen webinaariin kuulemaan hankkeen etenemisestä tiistaina 27.10. klo 11.00–12.00. Webinaarin ohjelma (muutokset mahdollisia) Tilaisuuden avaus, Ilkka Niemelä Hankejohtajan esittäytyminen, […]

Digivisio 2030 työ etenee – Hanna Nordlund nimitetty hankejohtajaksi

Nimitysuutinen 8.10.2020 Hankejohtajan ensimmäisiä tehtäviä on Digivisio 2030 -tiekarttojen täsmennys seuraaville vuosille yhdessä korkeakouluyhteisön kanssa.  Kauppatieteiden tohtori Hanna Nordlund on valittu Suomen korkeakoulujen yhteisen Digivisio […]

Arbetet med Digivision 2030 framskrider – Hanna Nordlund har utnämnts till projektledare

Utnämningsnyhet 8.10.2020 Projektledarens första uppgifter är att precisera projektplanerna för de närmaste åren tillsammans med högskolesamfundet. Ekonomie doktor Hanna Nordlund har valts till projektledare för […]

Digivisio 2030 -hankkeen rahoitushakemus jätetty ja hanketoimistosopimus hyväksytty 

Digivisiohankkeen ohjausryhmä on yhteistyössä korkeakoulujen kanssa valmistellut ja jättänyt syyskuussa rahoitushakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushakuun ”Kohti parempaa oppimista, osaamista ja digitaalista edelläkävijyyttä: Korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö […]

Digivisio 2030 – hankevetäjän rekrytointi käynnistyy ja OKM:n erityisavustushaku on avautunut

Suomen korkeakoulut ovat yhteistyössä käynnistäneet Digivisio 2030 -hankkeen. Sen tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot niin yksilön kuin yhteiskunnankin käyttöön mahdollistaen pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen […]

Kaikki suomalaiset korkeakoulut vahvasti mukana digivision toteuttamisessa – ohjausryhmän jäsenet valittu ja hankesuunnittelu käynnistyy maaliskuussa

Korkeakoulujen oppimisen digitaaliset ympäristöt 2030 -digivision toteuttamisessa on jälleen otettu askel eteenpäin: kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen ja sitoutuneet vision toteuttamiseen.

Digivisio 2030 -hankesuunnittelu etenee – digitalisaation hyödyntäminen korkeakoulutuksessa nyt entistäkin tärkeämpää

Suomen korkeakoulut ovat yhteistyössä käynnistäneet Digivisio 2030 -hankkeen. Sen tavoitteena on avata oppimisen kansalliset tietovarannot niin yksilön kuin yhteiskunnankin käyttöön mahdollistaen pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen