Nyhet

Den lärandes önskemål och behov vägleder utvecklingen av tjänsten Opin.fi

Intervjuer visar att de lärande vill ha kontroll över sina data, men de vill också få inspirerande överraskningar.

Vilka funktioner vill de lärande ha av Opin.fi, den gemensamma tjänsten för högskolor? Digivisio 2030 söker svar på denna fråga genom att intervjua ett brett spektrum av lärande. Respondenterna är i olika åldrar, bor i olika delar av Finland och kommer från olika kulturella bakgrunder.

De intervjuade är personer som är intresserade av kompetensutveckling – och kanske redan har övervägt eller genomfört öppna högskolestudier. Att kartlägga deras önskemål och behov kommer att säkerställa att den framtida lanseringen av Opin.fi tjänar de kontinuerliga lärande så bra som möjligt.

– När högskolorna enades om målen för Digivisio 2030, var utgångspunkten redan skriven att den lärandes nytta alltid ska stå i centrum för utvecklingen”, säger Heini-Maari Kemppainen, projektchef inom projektet.

Intervjuer bekräftar att Digivisio löser ett verkligt problem

Cirka 60 intervjuer med de lärande har genomförts sedan hösten 2021. De har visat att högskolorna löser ett relevant problem med sin gemensamma tjänst Opin.fi.

– De kontinuerliga lärande ägnar mycket tid åt att jämföra kurser på olika högskolors webbplatser och göra anteckningar om kurser i sina anteckningsböcker, säger Kemppainen.

I intervjuerna har man till exempel frågat de lärande om deras åsikter om ursprungliga idéer eller för att verifiera funktionaliteten hos en funktion i Opin.fi. Enligt Kemppainen vill de lärande få svar på frågor som hur lång tid som studierna tar eller om de bara kan avläggas på helgerna.

En mängd olika lärande från branschbytare till experter

Förståelse för den lärande kommer att utarbetas av Jonna Saarinen och Panu Puukari från Digivisios partner Solita Oy. Intervjupersoner söks både på LinkedIn och i Solitas Experience Agents Facebook-grupp.

– Intervjuer hjälper till att identifiera vilka typer av aktiviteter eller innehåll som är användbara för den lärande. Vi har till exempel upptäckt att det är viktigt att kunna välja ut studier som favoriter. Då behöver man inte fatta beslutet att anmäla sig direkt”, illustrerar Saarinen.

Opin.fi måste också tillgodose de olika lärandes behov. En del vill studera korta kurser samtidigt som de arbetar, medan andra vill studera ett bredare spektrum av ämnen, till exempel för att byta bransch. En del lärande har redan en viss kurs i tankarna, medan andra bara botaniserar utbudet.

– Vi vill ta hänsyn till väldigt olika grupper i utformningen av den digitala tjänsten, säger Puukari.

De lärande vill kontrollera sina data men också bli överraskade

De intervjuade kommer också att kunna ge sin syn på frågor som gränssnittets funktionalitet, terminologins begriplighet och vilken typ av filter som skulle behövas på sökresultatsidan. Intervjuerna visar att de lärande sätter stort värde på sina kamraters erfarenheter och på att inte behöva skriva samma information på flera olika ställen. De vill också välja vilka data som tjänsten använder som grund för rekommendationer – om du till exempel har studerat ett visst område tidigare kanske du inte vill se det i rekommendationerna.

– Människor uppskattar också möjligheten att bli inspirerade och överraskade”, berättar Saarinen.

Det är viktigt att den lärande kan göra val som är lämpliga för hens egen livssituation. Om du har energi att lyssna på ett par poddar, väljer du inte av misstag en helhet med tiotals studiepoäng.

– Högskolan gynnas också av ett kvalitetsval så att studierna slutförs, säger Puukari.

De lärandes perspektiv beaktas i varje skede

Digivisio använder den information som samlats in från intervjuerna i varje skede av utvecklingen av Opin.fi. Högskolorna förlitar sig till exempel på den när de beslutar vilka funktioner i tjänsten de ska erbjuda registrerade användare.

– Förståelse för den lärande sträcker sig från den allra tidigaste idén till en mycket exakt designnivå, säger Kemppainen.

I slutet av år 2024 lanserar de första högskolorna betaversionen av Opin.fi. Vid den tidpunkten kommer det återigen att behövas förståelse för nya frågor och intervjuer kommer att fortsätta att göras även i framtiden.

Enligt Kemppainen har Digivisio gjort lärandecentrering till en allt viktigare vägledande princip för högskolor.

– Detta har väckt stort intresse hos högskolorna.