Blogg

En kombination av idé och genomförande

De fyra löften som ligger till grund för Digivisio – mina data för den lärande, den lärande i centrum för utvecklingen, öppna gemenskaper som leds av kunskap från högskolorna och data för individer och samhället – är en bra utgångspunkt för ambitiösa tjänster. Vanligtvis väljs exempel på idéer och genomföranden från en bransch eller bland välkända företag och tjänster. Inspiration kan också hittas i nästan allt, även i konst.

”I have never seen a bigger show in my life” skrev Laura Cumming i sin artikel i The Guardian om Damien Hirsts utställning Treasures from the Wreck of the Unbelievable på Venedigbiennalen 2017. I entrén visste jag att jag aldrig skulle glömma den här upplevelsen. Konstverken i utställningen är – enligt historien – från ett skepp som förliste i Indiska oceanen för 2 000 år sedan. Verken är förbryllande i storlek och ämne, de kombinerar antika skulpturer och berättelser med modern teknik och populärkultur. I verkligheten har Hirsts team tillverkat skulpturerna, sänkt dem i havet, lyft upp dem och ställt ut dem.  En bok och en film har också gjorts om verken och deras ”upptäckt”. Alla Hirsts verk, liksom den platinagjutna skallen som är inbäddad i   8 601 diamanter, har åtminstone en sak gemensamt. Hen har lyckats kombinera idé och genomförande på ett sätt som tittarna finner meningsfullt.

I Los Angeles ser jag på en målning på en husvägg som jag känner igen från otaliga nyhetsrapporter, filmer och webbplatser. I Banksys målning sitter en flicka i en gunga med snören som är fästade vid en parkeringsskylt. Vad Banksy och Hirst har gemensamt är den breda publicitet som deras konst har fått. Möjligen har de inget annat gemensamt. Hirst är en rockstjärna inom samtidskonsten. Hen njuter av den mediala uppmärksamheten samt som hen spenderar mycket pengar och anlitar experter för att skapa sina rekordverk. Banksys identitet är okänd, hen är motståndare till kommersialism och konstinstitutioner, och verken är snabbt utförda med sprayfärg. Nej, jag hade fel, de har också det gemensamt att de båda kombinerar fint meningsfulla idéer och genomföranden i sina verk.

Liknande exempel finns också hos finländska konstnärer. Under elva år målade Hannu Palosuo en stol. Han hade intresse för effekten av små förändringar, dvs. stolen var densamma, men tygets storlek och material samt stolens färg och placering varierade. Slutresultatet var den önskade kombinationen av idé och genomförande. Kaija Saariaho är troligen den mest kända finländska kompositören av modern tid. Saariahos opera Emilie är kanske den vackraste opera jag någonsin hört. En perfekt synergi mellan idé och genomförande.

De upplevelser som konsten erbjuder får oss att tro att det inte räcker med en bra idé för att skapa en meningsfull upplevelse för publiken, utan att det också krävs ett bra genomförande. Digivisios fyra löften ger möjlighet att genomföra ambitiösa tjänster.

Digivisios användarförståelse i kombination med expertisen vid högskolor och moderna genomförandemetoder skapar förutsättningar för en utmärkt kombination av idé och genomförande. Samarbete med högskolor, olika nationella samarbetsgrupper och viktiga tjänsteleverantörer kommer att göra det möjligt att integrera olika aktörers perspektiv och krav samt teknisk driftskompatibilitet.

Meningsfulla och ambitiösa idéer kräver ett meningsfullt och ambitiöst genomförande. Det har varit fantastiskt att se hur dessa mål har genomförts målmedvetet och tillsammans.

Matti Riihimäki

HELHETSARKITEKT

Arkitektur, tekniska lösningar och datasäkerhet
matti.riihimaki@csc.fi