Nyhet

Kom och bekanta dig med Digivisioarbetet under Pedaforum!

Projektet Digivisio 2030 deltar i Pedaforum 2022 – Högskolepedagogikdagarna. I år är temat för Pedaforum högskolepedagogik på 2030-talet. Ämnet behandlas bland annat genom högskoleutbildningens tillgänglighet, kontinuerligt lärande samt framtidens lärande och handledning.

Inledningsanförandena och workshoparna inom projektet Digivisio 2030 behandlar framtidens högskolepedagogik och utvecklingen av den samt stödjandet av lärarnas arbete som en del av Digivisio-projektet. Under anförandena får du höra hur Digivisio-projektet fungerar som stöd för högskolepedagogiken och hurdana tjänster som utvecklas inom projektet för dem som arbetar med högskolepedagogik. Med workshoppen söker vi idéer och tankar för Digivisio-projektets utbildningar i digital pedagogik.

I posterutställningen som ordnas under Pedaforum får du bekanta dig med den digitala pedagogikens framtidsbild som har bearbetats tillsammans med olika nätverk och högskolor som en del av Digivisio-projektet.

Digivisios inledningsanföranden och workshoppar i Pedaforum:

24.8 kl. 12.45–14.15

Hur stöder Digivisio 2030 högskolepedagogiken, Tuula Heide, projektchef, Digivisio 2030-projektet

Auditoriet, Haaga-Helia

Workshop för planering av utbildningar i digital pedagogik inom Digivisio 2030-projektet, Satu Hakanurmi, Digivisio 2030-projektet, Åbo universitet

Utrymme 1206, Haaga-Helia

25.8 kl. 9.00–10.30

Den nationella webbstödplatsen för högskolepedagogik, Anna Levy, sakkunnig, projektet Digivisio 2030

Rento-salen (216), Mässcentrum

Posterutställningen finns i mässcentrets entré och representanter för Digivisios projektbyrå är anträffbara i samband med utställningen 24.8 kl. 8.30–9.50 och 25.8 kl. 8.30–9.00.

Mer information om Pedaforum: www.pedaforum.fi (på finska)

Mera information

Mer information om Digivisios deltagande i Pedaforum

Tuula Heide, projektchef

tuula.heide@csc.fi