Enni Airasmaa

Jag arbetar som administrativ chef på Digivisios projektbyrå. Högskolevärlden är inte alls främmande för mig eftersom jag har arbetat i mer än 15 år vid olika högskolor och statliga förvaltningar som expert och teamledare inom FoUI-ekonomin främst i externt finansierade projekt.

Förutom det interna utvecklingsarbetet tycker jag att det är trevligt och viktigt i mitt eget arbete att se till att samarbetet mellan olika intressenter inom Digivisio fungerar smidigt. Som administrativ chef brinner jag för effektiv och ändamålsenlig projektledning som stöder projektgenomförandet och samarbetet. Jag vill skapa tydliga processer och goda rutiner som är lätta för alla att använda i vardagen.

Kunskapsledarskap och kunskapshantering är områden som jag är särskilt intresserad av och jag hoppas kunna fortsätta att lära mig mer om dem.

Kontaktuppgifter
Enni Airasmaa

Administrativ Chef

Administration och interna processer
enni.airasmaa@csc.fi
+358 50 329 9590