Ilkka Niemelä

Kontaktuppgifter
Ilkka Niemelä

Rektor, ordförande för styrgruppen

Aalto-universitetet