Satu Hakanurmi

Jag arbetar som expert på digital pedagogik i projektet Digivisio 2030. Vår pedagogik är inriktad på den lärande och möjliggör flexibelt lärande för olika målgrupper. Jag har en bakgrund inom utbildning och är bekant med e-lärande och digital storytelling.

Under de senaste åren har jag arbetat på avdelningen för undervisningsstöd vid Åbo universitet tillsammans med 20 andra experter på e-lärande.

De ambitiösa målen för Digivisio 2030 och alla högskolors engagemang i projektet ger det en effekt som sällan upplevs i utvecklingsprojekt. Jag tror att Digivisio 2030 är en unik utsiktspunkt som leder oss in i framtiden.

Kontaktuppgifter
Satu Hakanurmi

Expert

Digital pedagogik
satu.hakanurmi@csc.fi
+358 40 531 8079