Nyhet

Projektbyrån för Digivisio har fått ny kompetens under våren 2023

Arbetet med Digivisio framskrider i snabb takt och projektbyrån har under våren fått ny kompetens till exempel inom produktutveckling och pilotprojekt.

År 2022 blev Eeva Tuori-Pastila projektchef för pilotprojektet och i början av 2023 blev pilotteamet kompletterat av Kati Koivu som expert inom stödet för pilotprojekt. Båda arbetar som delgenomförare i projektet. Tuori-Pastilas hemorganisation är Helsingfors universitet och Koivus är Tammerfors universitet. Tuori-Pastila har arbetat med utveckling och ibruktagande av datasystem inom studieadministrationen vid Helsingfors universitet i över 10 år. Åren 2019–2022 var hon projektchef för ibruktagandet av studiedatasystemet Sisu vid Helsingfors universitet. Kati Koivu har arbetat vid Tammerfors universitet i över 25 år med olika uppgifter inom studieadministration, utbildningsplanering och handledning. Kati var projektchef för ibruktagandet av studiedatasystemet Sisu vid Tammerfors universitet 2017–2021. För närvarande arbetar Kati förutom med pilotprojektet även vid Tammerfors universitet, i teamet för utbildningsledning som specialsakkunnig inom administrationen och processtödet för utbildning som inte leder till examen.

Teamet för gemensam utveckling och pilotprojekt har i vår blivit kompletterat av Minna Passi, som i april övergick från att vara produktägare till pilotteamet.

I början av 2023 har Annu Schroderus börjat som produktchef för utbudet för kontinuerligt och flexibelt lärande. Schroderus har över 10 års erfarenhet av olika uppgifter inom undervisnings- och utbildningsområdet. Schroderus flyttade till Digivision från Alma Talent, där hon arbetade inom affärsverksamheten för utbildning som produktchef och eLearning-expert. Schroderus är intresserad av utbildningssektorn, produktledning och utvecklingsarbete.

På projektbyrån har under våren också Mattias Sundell inlett sin roll som produktägare och Iida Jääskeläinen som expert på delaktighet.

Projektchef Jonna Piiroinen har på våren övergått från rollen som kommunikationschef till ledningen för kompetensområdet för tekniska lösningar och datasäkerhet.

Mera information

Kontakta projektbyrån

digivisio@csc.fi