Nyhet

Utbildningarna i digital pedagogik för år 2024 har publicerats!

Kvalitetspedagogik är nyckeln till att främja Digivisios målscenario. Utbildningarna i digital pedagogik hjälper högskolepersonal att planera allt mer högkvalitativt och mångsidigt innehåll för de kontinuerliga lärande i tjänsten Opin.fi.

Digivisio lever som den lär: årets utbildningar har utformats som modulbaserat innehåll för de kontinuerligt lärande, i det här fallet undervisande personal och stödpersonal vid högskolorna.

– De kontinuerliga lärande strävar efter att lära sig de kunskaper och färdigheter de behöver för sitt jobb vid sidan av sitt arbete. Årets utbildningar i digital pedagogik har därför genomförts i form av korta videor och poddar som kan användas smidigt i vardagen och på jobbet. Utbildningarna och deras delar är självständiga enheter, av vilka var och en kan sätta ihop studier som passar den egna situationen”, säger Satu Hakanurmi, Digivisios expert på digital pedagogik.

Utbildningarna finns tillgängliga i sin helhet på biblioteket för öppna lärresurser på AOE.fi och på Digivisios YouTube-kanal. Utöver video- och podcastinnehåll stöds utbildningarna av färdplaner och uppgifter. Utbildningarna finns tillgängliga på finska, svenska och engelska. Videorna kan textas på det språk du väljer och poddarna finns tillgängliga med undertexter.

Utbildningar under år 2024:

Modularitet i lärande och undervisning

En serie på två videor utforskar modularitet som fenomen och uppmuntrar till att tänka på lärandeprocessen ur den kontinuerliga lärandes perspektiv.

Nya sätt att genomföra utbildning

En serie av två videor utforskar nya sätt att genomföra utbildningar. Du får lära dig mer om mikrolärande och dess användning inom högskoleundervisning samt perspektiv på användningen av spelifiering i undervisning.

Video

Vill du använda video som en del av din undervisning, men vet inte hur? Då är denna utbildning för dig. Den här videoserien går igenom användningen av video i undervisningen: syftet är att hjälpa undervisningspersonalen att integrera video i undervisningen, kontinuerligt lärande och aktiviteter med de lärande.

Främjande av tillgänglighet, inkludering och jämlikhet i Opin.fi-utbildningsutbudet

Den tredelade utbildningen introducerar dig till fenomenen tillgänglighet, inkludering och jämlikhet samt deras betydelse och främjande i vardagen.

Varför, vad, hur – Lärandeanalys till hjälp för lärare och den

Podcastserien handlar om lärandeanalys: vad det är, varför du bör vara intresserad av lärandeanalys, hur det kan användas och vilka erfarenheter har dina lärarkollegor?

Tre tips till högskolorna för att få ut mesta möjliga av utbildningen:

De nya utbildningarna är redan tillgängliga för alla deltagare och kan självstuderas på AOE.fi och på Digivisios YouTube-kanal.

Dessutom kan varje högskola själv bestämma hur utbildningen ska användas i den egna verksamheten. Digivisios projektbyrå har sammanställt tre tips på hur man kan utnyttja utbildningarna på bästa sätt:

1. Använd utbildningarna för att komma i gång med tjänsten Opin.fi

Lanseringen av Opin.fi närmar sig. Vid lanseringen är det viktigt att högskolorna har högkvalitativt och mångsidigt innehåll för de kontinuerliga lärande i tjänsten. De teman som behandlas i utbildningarna i digital pedagogik samt de fenomen och termer som är kopplade till digitaliseringen av utbildningen är bra att förstå för alla som arbetar inom högskolorna.

Exempel:

 • När man med lärare och stödtjänster börjar producera nytt innehåll för Opin.fi, kan innehållet i mikrolärandet användas som förhandsmaterial.
 • En gemensam förståelse av modularitet underlättar arbetet
 • Tillgänglighet, inkludering och jämlikhet är viktiga teman för att förändra kulturen inom högskolan som helhet utöver individernas färdigheter.
 • Utbildningarna i sig är ett exempel på tillgänglighet: videorna är textade på olika språk och alternativ text finns tillgänglig för poddarna.
 • När man överväger innehåll för de kontinuerliga lärande är det värt att beakta olika metoder: till exempel, vilken typ av lärandeupplevelse ger dessa digitala pedagogikutbildningar jämfört med, säg, en Moodle-kurs?

2. Anpassa till högskolans egna behov

Högskolorna kan bygga olika paket av mikrolärandemodulerna för att passa sina egna behov. Språkversionerna av utbildningarna kan användas som komplement till befintliga utbildningar och innehållet kan till exempel användas i högskolans egna utvecklingsprojekt.

Högskolorna kan också tilldela kompetensmärken eller studiepoäng för utbildningarna om de vill. Det primära syftet med utbildningarna är dock att utveckla färdigheter och stödja förändringar i verksamhetskulturen vid högskolorna, inte bara att genomföra utbildningarna.

3. Vidareutveckla utbildningar

CC-BY-SA 4.0-licensen för utbildningarna gör det möjligt att anpassa innehållet i kurserna till högskolans behov. Innehållet i utbildningarna kan också användas som en del av andra utbildningar. I så fall ska den ursprungliga upphovsmannen till materialet (exkl. litteratur och videor som producerats av andra) och projektet Digivisio 2030 alltid anges i det nya användningssammanhanget i enlighet med CC-BY-SA 4.0-licensen.

Om en ny version av innehållet görs, distribueras den under en CC-BY-SA 4.0-licens, precis som det ursprungliga materialet. Licensen innebär dock inte att högskolan är skyldig att distribuera den nya versionen om den inte vill göra det.

Tack till Digivisios delgenomförare för utbildningarna!

 • Satu Aksovaara, Jyväskylä yrkeshögskola
 • John Henriksson, Åbo Akademi
 • Riikka Järvinen, Sydöstra Finlands yrkeshögskola
 • Olesia Kullberg, Yrkeshögskolan LAB
 • Eila Pajarre, Tammerfors universitet
 • Outi Wallin, Tammerfors yrkeshögskola