Nyhet

Utnämningar: IT-servicechef började i november

Elina Lehmijoki har utnämnts till IT-servicechef för projektet Digivisio 2030. Elina ansvarar till en början för de förberedande uppgifterna kopplade till övergången till tjänstens produktionsfas och därefter för arbetet relaterat till tjänsteproduktionen.

Elina har 25 års erfarenhet av försäkringsbranschen. Under de senaste 15 åren har hon arbetat i olika roller inom IT-tjänstehantering och verksamhetsutveckling.