Nyhet

Utnämningar: ny produktägare och samordnare började i oktober

Kati Kurssi har utnämnts till produktägare för projektet Digivisio 2030. Hen kommer att ansvara för ”Eget lärande”-delen av tjänsten, där de autentiserade lärande kan se sina egna data, studier och hantera sina samtycken.

Kati har lång arbetslivserfarenhet inom systemutveckling och utveckling av digitala tjänster, och hen kom till Digivisio från FPA, där hen arbetade som produktägare. Till sin utbildning är Kati socionom (YH) och magister i samhällsvetenskaper (socialpolitik).

Saara Hänninen har utsettstill samordnare i teamet Administration, avtal och stödtjänster. Saaras arbete omfattar administrativa uppgifter, hantering av förfrågningar om stöd, organisering av evenemang och olika projekt som rör dokumentation, terminologi och arkivering.

Saara kom till Digivisio från CSC: s Events & training development -team. Hen avslutar för närvarande både sina filosofie magister- och tradenomstudier.